Aleš Pejchal

emeritní soudce Evropského soudu pro lidská práva
RSS

Vestfálský mír o nás bez nás

Mírová jednání, která měla ukončit třicetiletou válku, trvala čtyři roky. Vestfálský mír znamenal kompromis v rovnováze sil rakouských...
8. 3. 2022 ▪ 5 min čtení

Restituce majetku jsou vždy právně ošemetné

Anglickým vládcům postupně přestaly zábory půdy kvůli pastvinám pro ovce vadit. Efektivnější chov totiž přinášel více peněz do státní pokladny.
8. 2. 2022 ▪ 5 min čtení

Nadčasový odkaz učitele národů

Jan Amos Komenský prosazoval povinnou školní docházku pro děti od šesti do 12 let. Na svou dobu to byl velmi pokrokový projekt systemizace...
11. 1. 2022 ▪ 4 min čtení

Prostor pro uvážení

Viktorín Kornel ze Všehrd se stavěl na stranu společensky neprivilegovaných vrstev. Na počest utrakvistického humanisty vznikl o staletí později...
8. 6. 2021 ▪ 5 min čtení

O ctnostech a dvou soudcích

V dobách, kdy soudci nemuseli tolik střežit svou nezávislost, podíleli se i na vzniku dvou důležitých pramenů práva. Jeden z těchto kodexů...
11. 5. 2021 ▪ 4 min čtení

Notář mučedníkem aneb O Janu Nepomuckém

Duše, nebo mozek? Víra, nebo pragmatická logika? Kdepak, jakmile tyto zdánlivé protipóly spolu soupeří, nevzejde z jejich souboje nikdy nic...
6. 11. 2020 ▪ 5 min čtení

Velmistři šachovnice středověké Evropy

Pierre de Rosieres, později mnohem známější jako papež Kliment VI., našel v Karlu IV. neobyčejného politického partnera. A pomohl mu v rozvoji...
4. 9. 2020 ▪ 6 min čtení