Edvard Outrata

státní úředník ve výslužbě

Vystudoval VŠE a po vojenské službě pracoval ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze na vývoji softwaru. Po okupaci ČSSR v srpnu 1968 odešel se svou ženou do Vídně a pak do Kanady, kde od roku 1969 pracoval ve statistickém úřadu Statistics Canada. V letech 1993-9 byl předsedou Českého statistického úřadu, později byl senátorem.

RSS
Edvard Outrata

Chceš-li mír, připravuj válku

Oblast, v níž má Západ stále skutečnou a důvěryhodnou převahu nad Ruskem, je hospodářství. Krátkodobě je proto nutno této skutečnosti využít. A...
4. 9. 2014 ▪ 2 min. čtení
Edvard Outrata

Pohár nečinnosti přetekl

Instituce Unie zatím pracovaly váhavě a nejednoznačně a potenciál Unie zatím často neuměly mobilizovat. Výsledek voleb je, doufejme, konečně...
29. 5. 2014 ▪ 2 min. čtení

Rozpačité diskuze nad jednotnou měnou

ČNB uměle srazila korunu na úroveň, na níž by byla, kdybychom měli s Němec-kem stejnou měnu. Měli bychom ji tedy mít.
12. 5. 2014 ▪ 2 min. čtení
Edvard Outrata

Jako v Kocourkově

ČNB uměle srazila korunu na úroveň, na které se domnívá, že by byla, kdybychom měli s Německem stejnou měnu a pečlivě ji tam udržuje. Měli...
7. 5. 2014 ▪ 2 min. čtení

Diskuse jen začíná

EU existující krize s velkou ztrátou energie zvládá. Doufejme, že tato skutečnost povede k přípravě nutných změn.
7. 4. 2014 ▪ 1 min. čtení

Diskuse jen začíná

EU existující krize s velkou ztrátou energie zvládá. Doufejme, že tato skutečnost povede k přípravě nutných změn.
7. 4. 2014