Karel Marek

Fakulta právních a správních studií, Vysoká škola finanční a správní
RSS

Úschova a skladování z pohledu práva

Není-li ve smlouvě o úschově sjednána úplata, platí obecně, že byla uzavřena jako bezúplatná. Smlouva o skladování je zásadně smlouvou úplatnou....
6. 4. 2020 ▪ 9 min čtení

Nájem, nebo provoz dopravního prostředku?

Pro nájem dopravního prostředku nelze použít jen zvláštní ustanovení v občanském zákoníku, ale i obecná úprava nájmu. Od nájmu, ale i od...
3. 2. 2020 ▪ 11 min čtení

Přeprava věcí z hlediska uzavírání smluv

Smluvní ujednání musí zahrnovat podstatné náležitosti smlouvy o přepravě věci podle občanského zákoníku. Důležitý je náložný list, který má...
16. 12. 2019 ▪ 9 min čtení

Moderní zasílatelství přejímá další funkce

Zasílatelský obor se dále vyvíjí. Stále častěji zahrnuje například i službu "na klíč" s činnostmi, jako je třeba celní odbavení. Tyto doprovodné...
18. 11. 2019 ▪ 11 min čtení

Změny v právní úpravě "přeprava věcí"

Tak jako u smlouvy zasílatelské zůstává tuzemská právní úprava přepravy věcí ve své základní konstrukci konstantní. Změny přitom posilují...
15. 7. 2016 ▪ 12 min čtení

Změny v právní úpravě "zasílatelství"

Tuzemská právní úprava zasílatelství ve své základní konstrukci zůstává konstantní. Změny ale posilují smluvní volnost, tj. smluvní řešení,...
16. 6. 2016 ▪ 12 min čtení

Co bude platit pro zprostředkování

Podle základního ustanovení nového občanského zákoníku se smlouvou o zprostředkování zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje...
22. 10. 2013 ▪ 6 min čtení

Smlouva zasílatelská

Článek pojednává o úpravě zasílatelské smlouvy v zákoníku mezinárodního obchodu, hospodářském zákoníku, obchodním zákoníku a novém občanském...
4. 9. 2012 ▪ 20 min čtení

Smlouva o tichém společenství

Smlouva o tichém společenství v hospodářskoprávní úpravě, v obchodněprávní úpravě i podle nového občanského zákoníku, účinného od 1. ledna 2014.
20. 6. 2012 ▪ 15 min čtení

K rozhodčímu řízení

Rozhodčí řízení upravuje zákon č. 216/1994 Sb. ze dne 1. listopadu 1994 (s účinností k 1. lednu 1995), o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích...
26. 10. 2011 ▪ 3 min čtení

Recenze

Publikace Veřejné zakázky ve stavebnictví autorů D. Dvořáka a P. Serafína navazuje na předchozí vydání, které je již rozebráno. Vydalo ji...
27. 9. 2011 ▪ 3 min čtení

Recenze

V současné době se objevila na slovenském i českém trhu kniha známé slovenské autorky doc. JUDr. Aleny Pauličkové, Ph. D., pod názvem Peniaze,...
23. 8. 2011 ▪ 3 min čtení

Veřejné zakázky

Jedním z problémů veřejných zakázek jsou časté změny právní úpravy tohoto procesu reagující jednak na rozsáhlou legislativu Evropské unie v této...
23. 3. 2011 ▪ 3 min čtení

Kupní smlouva (podle obchodního zákoníku)

Kupní smlouva, která je nyní nejpoužívanějším smluvním typem, bývá zpravidla užívána jako dodavatelská, ale i jako subdodavatelská (např. ve...
20. 10. 2010 ▪ 73 min čtení

Recenze

Předloženou práci zpracovali erudovaní odborníci katedry občanského práva Právnické fakulty MU, Brno J. Hurdík a P. Lavický s podporou a jako...
22. 9. 2010 ▪ 2 min čtení