Magdaléna Kudelová

RSS

Miliardový hrob - balzám pro banky

Faktoringové společnosti by měly sledovat rozložení rizika také s ohledem na možné podvodné chování klienta. V souvislosti s faktoringem se...
21. 9. 2004

Uzavírání faktoringové smlouvy

S rostoucí popularitou faktoringu roste i zájem o právní vymezení této transakce. Jelikož je faktoring smlouvou inominátní, působí klientům...
28. 4. 2004

Jak si uvolnit svázané ruce

Postoupení exportních pohledávek na jinou firmu vývozci umožní, aby se soustředil na klíčové činnosti podniku.
9. 3. 2004

Mezinárodní faktoring

Význam faktoringu jakožto moderního přístupu k financování a zajištění krátkodobých pohledávek v podnikání stále roste. Tento druh financování...
17. 12. 2003