Magdaléna Kudelová

RSS

Evropské hospodářské zájmové sdružení

Pro kvalitní fungování jednotného vnitřního trhu Evropské unie je potřeba vytvořit prostředí, které bude podporovat obchodování mezi...
20. 12. 2006 ▪ 11 min. čtení

Miliardový hrob - balzám pro banky

Faktoringové společnosti by měly sledovat rozložení rizika také s ohledem na možné podvodné chování klienta. V souvislosti s faktoringem se...
21. 9. 2004 ▪ 10 min. čtení

Uzavírání faktoringové smlouvy

S rostoucí popularitou faktoringu roste i zájem o právní vymezení této transakce. Jelikož je faktoring smlouvou inominátní, působí klientům...
28. 4. 2004 ▪ 15 min. čtení

Jak si uvolnit svázané ruce

Postoupení exportních pohledávek na jinou firmu vývozci umožní, aby se soustředil na klíčové činnosti podniku.
9. 3. 2004 ▪ 8 min. čtení

Mezinárodní faktoring

Význam faktoringu jakožto moderního přístupu k financování a zajištění krátkodobých pohledávek v podnikání stále roste. Tento druh financování...
17. 12. 2003 ▪ 22 min. čtení