Úvodním cílem Partners při vstupu na český trh je skoncovat s předraženými investičními pojistkami. "Myslíme si, že investiční životní pojištění je zajímavý a moderní finanční instrument, který má na finančním trhu své místo. Avšak jeho hlavní nevýhodou jsou příliš vysoké poplatky.

S našimi produkty to měníme a ukazujeme, že není investiční pojištění jako investiční pojištění," tvrdí Dušan Šídlo. Na rozdíl od většiny ostatních makléřských společností, které si nechávají od pojišťoven připravovat dražší varianty standardně nabízených pojištění, se Partners vydala přesně opačnou cestou. Díky nižším poplatkům klienti v našem investičním pojištění naspoří výrazně více.

Příklad: Klient ve věku 50 let (30 let) požaduje sjednání investičního pojištění do věku 60 let za účelem čerpání daňových výhod. Pojistné krytí nevyžaduje.

FP: Produktů investičního životního pojištění je na trhu celá řada. V čem se liší vámi exkluzivně nabízené investiční pojištění?

Š: Kromě toho, že poskytovatelem je finančně silná a renomovaná pojišťovna AXA, spočívá jeho hlavní odlišnost v poplatkové struktuře, která je maximálně šetrná pro klienta.

U tohoto investičního pojištění je účtován nejnižší procentní poplatek na trhu. Snížen je však nejen tento tzv. bid-offer spread, ale i ostatní poplatky.

Například měsíční poplatek za správu smlouvy činí pouze 20 Kč. To spolu s nižším vstupním poplatkem znamená, že poradci Partners sjednávají nejlevnější investiční pojištění ze všech distribučních sítí na trhu. Co je navíc podstatné, výše většiny poplatků nemůže být pojišťovnou v čase změněna. Navýšeny mohou být pouze administrativní poplatky, nejvýše však o inflaci.

FP: Poplatky z pojistného jsou tedy nízké. Jak je to ale s poplatkem za správu fondů, takzvaným management fee?

Š: U tohoto pojištění nedochází ke zdvojování poplatků za správu fondů, jak se to běžně děje u jiných produktů. Potenciál skutečně dosaženého výnosu je tedy velmi vysoký.

Toto investiční pojištění je navázáno na interní fondy pojisťovny AXA s managementem fee, který je nižší než u řady externě spravovaných otevřených podílových fondů. Maximální výše tohoto poplatku je u akciového fondu stanovena na 1,5 % z hodnoty investice ročně. U ostatních fondů je horní limit management fee ještě nižší.Pokud si klient zvolí z nabídky fondů externí otevřený podílový fond od investiční společnosti AXA, pojišťovna si poplatek za správu neúčtuje a dělí se s investiční společností.

Díky tomu může být celkový management fee často až o více než 1 procentní bod nižší než u běžných investičních pojištění. Při započtení tohoto efektu může být podle situace hodnota účtu na konci pojistné doby o 20 až 30 % vyšší než u běžného investičního pojištění.

FP: Zmiňujete různé investiční fondy. Kam je možné prostřednictvím tohoto pojištění investovat?

Š: V nabídce je 7 fondů s různým investičním rizikem a tři předdefinované investiční strategie. Portfolio je možné dostatečně diverzifikovat, investovat lze do českých i zahraničních akcií, do dluhopisů nebo realit. Volit je možné i fondy zajištěné do české měny, tedy bez kurzového rizika.

FP: Zmiňujete poplatky z pojistného a z dosaženého výnosu, ale jak je to s výší rizikového pojistného? Nepřijde si pojišťovna na "své" právě tam?

Š: Nepřijde. Sazby rizikového pojistného jsou velmi konkurenceschopné. Pojistná částka pro případ úmrtí může být nulová či kdykoliv snížena na nulu, pojišťovna si tedy nebere poplatek ve formě rizikového pojistného za sjednání minimální pojistné částky. Jen pro zajímavost, před časem jste zmiňoval produkt konkurence, u kterého jsou používány aktuální úmrtnostní tabulky. Uváděl jste, že pojistná částka 1 milion Kč stojí muže ve věku 30 let pouze 131 Kč měsíčně. Možná vás proto zaujme, že u tohoto investičního životního pojištění je to ještě méně, a sice 99 Kč měsíčně.

FP: Jak je to s nabídkou ostatních připojištění?

Š: Veškerá možná připojištění jsou u tohoto produktu dostupná, a to prakticky bez provázanosti pojistných částek. Jmenovat je možné připojištění úrazu (včetně krytí drobných úrazů), závažných onemocnění, pracovní neschopnosti, hospitalizace a zproštění od placení pojistného v případě invalidity.

Vyzdvihnout je možné především připojištění invalidní penze, která je vyplácena nejen při invaliditě následkem úrazu, ale i nemoci.

Plnění je navázáno na definici plné invalidity podle české legislativy. Pojišťovna tedy neposuzuje invaliditu podle vlastních přísnějších definic, jak je tomu u řady pojištění zvykem. Sazba pojištění invalidní penze činí 0,45 % z výše roční penze. Měsíční invalidní penze například ve výši 5000 Kč stojí klienta 270 Kč měsíčně, a to bez nutnosti sjednávání dalších připojištění a bez ohledu na jeho věk.

FP: Slyším samá pozitiva. Má tedy vaše investiční životní pojištění vůbec nějaké nevýhody?

Š: Samozřejmě že nechceme usnout na vavřínech, takže budeme naše produkty dále vylepšovat tak, jak budou naši poradci potřebovat.

U tohoto pojištění se v nejbližší době například ještě rozšíří rozsah krytí některých připojištění, u některých dojde pravděpodobně k ještě většímu snížení sazeb. Uvažujeme také o dalším rozšíření investičních možností. Kromě toho jsme s dalšími partnery, například pojišťovnou AEGON, přichystali v oblasti investičního životního pojištění další inovace. Jmenovat lze například možnost si v rámci investičního pojištění vybrat z 24 fondů od 10 renomovaných investičních společností (Franklin Templeton, Parvest, Pioneer, Conseq aj.) a investiční asistenci, tedy automatickou realokaci portfolia na čtvrtletní bázi.

Ovšem pro poradce chystáme zajímavé novinky i v jiných finančních produktech, například v oblasti investic, hypoték nebo leasingu.


Tab. porovnání několika produktů IŽP na českém trhu