Jazýček vah v prognostickém sporu, zda padne česká ekonomika do recese, se povážlivě vychyluje jedním směrem. Spíše se začíná nabízet otázka, kdy recese začala. Jak poznáme recesi? Jednoduché technické měřítko říká, že recese jsou dvě a více čtvrtletí poklesu hrubého domácího produktu Pověstné je vymezení slovy amerického prezidenta Harryho Trumana: „Recese je, když o práci přijde soused. Deprese je, když přijdete o práci Vy." Americký NBER (National Bureau of Economic Research) přistupuje k definici recese komplexněji a používá k tomu širší paletu ekonomických indikátorů, HDP, hrubý národní důchod, data z trhu práce, průmyslovou produkci a tržby v průmyslu a velkoobchodu (http://www.nber.org/cycles/recessions.html).

Podívejme se širší optikou na českou ekonomiku. Průmyslová produkce, tržby z vývozu, celkové tržby a zakázky klesají od května loňského roku, jak ukazují meziměsíční změny sezónně očištěných dat. V českém průmyslu recese začala již v polovině loňského roku. Nikoli náhodou nese stejné datování pokles zakázek a produkce v německém průmyslu.

Zahraniční obchod posouvá začátek recese ještě dále do historie. Sezónně očištěná data ukazují na trvalý pokles vývozu od únoru loňského roku. Není divu, recese ve smyslu klesajícího HDP začala v eurozóně ve 2. čtvrtletí loňského roku.

Data o domácí poptávce obsahují více šumu. Konzistentní pokles vykazují maloobchodní tržby v říjnu, listopadu a dílčí statistiky napovídají pokles i v prosinci (takové je ostatně průměrné očekávání na finančním trhu podle průzkumu agentury Reuters).

Na trhu práce začal rychle klesat počet volných pracovních míst v září a stále pokračuje. Od stejného data začala poměrně svižně stoupat sezónně očištěná míra nezaměstnanosti a od listopadu začaly zřetelně stoupat také počty osob pobírajících dávky v nezaměstnanosti. Nicméně trh práce bývá zpravidla zpožděným indikátorem ekonomického vývoje. Po poklesu zakázek, nejdříve dochází k výrobě na sklad, poté k omezení produkce a nakonec i k propouštění.

Hlavní slovo při diskusi o začátku recese budou mít národní účty. Hrubý domácí produkt rostl nepřetržitě od 2. čtvrtletí 1998, jak ukazují čtvrtletní změny sezónně očištěných dat HDP. Odhad jednotlivých složek HDP ukazuje, že v posledních třech měsících loňského roku tato série nespíše skončila. HDP s velkou pravděpodobností klesl, a to i při značném optimismu při odhadu změny zásob (matoucí může být, že v meziročním srovnání se růst HDP pravděpodobně ještě udržel nad nulou, mezikvartální srovnání zřejmě vykáže pokles HDP). Konjunktura české ekonomiky trvala 10 let a 6 měsíců.

Otázka, zda se česká ekonomika vyvaruje recesi či nikoli, je podle mého názoru zbytečná. Recese začala již loni.

Související