Od 1.1.2009 kdy je zaměstnanci, který je uznán dočasně práce neschopným, vyplácena náhrada mzdy přímo zaměstnavatelem, platí pro zaměstnavatele povinnost uvedená v ustanovení § 193 Zákoníku práce, tedy povinnost vyhlásit, do kdy nejpozději před výplatním termínem je třeba předložit doklady pro poskytnutí náhrady mzdy nebo platu, aby tato náhrada mohla být zaměstnanci vyplacena v nejbližším výplatním termínu. V případě uvedeném tazatelem tak zaměstnavatel neuvedl lhůtu pro předložení dokladů zcela v souladu se zákoníkem práce, nicméně zákoník práce neomezuje zaměstnavatele v tom smyslu, že by říkal, jaký minimální počet dnů pro předložení podkladů musí zaměstnanci poskytnout. Zaměstnanci bych doporučila obrátit se popř. prostřednictvím odborů na zaměstnavatele se žádostí o stanovení lhůty v souladu se zákoníkem práce, tedy tak, že zaměstnavatel nebude nařizovat do kolika dnů od uznání práce neschopným se mají doklady předložit, ale do kolika dnů před výplatním termínem se mají předložit, nicméně pokud zaměstnavatel na tuto žádost přistoupí, může pak vyhlásit, že je potřeba doklady předložit tolik dnů před výplatním termínem, že tato změna fakticky žádnou změnu znamenat nebude.

Ve většině případů, dle mého názoru, má zaměstnanec i při stanovení tak krátké lhůty možnost zaměstnavateli veškeré doklady doručit, ať už osobně nebo prostřednictvím jiné osoby nebo poštou. Pokud mu to však zdravotní stav nebo jiné okolnosti nedovolují, následek z porušení příkazu zaměstnavatele pro něj plynoucí bude ten, že náhradu mzdy od zaměstnavatele neobdrží v nejbližším výplatním termínu, ale až v nejbližším výplatním termínu poté, co mu doklady potřebné pro poskytnutí náhrady mzdy předloží.

Související