Cílem je ocenit nejlepší poskytovatele kariérového poradenství v České republice. Soutěž je otevřena všem organizacím i jednotlivcům poskytujícím služby v oblasti pracovně-profesního poradenství.

Národní cena kariérového poradenství bude vyhlášena v následujících kategoriích:
Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání;
Poradenství pro dospělé na trhu práce;
Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce.

Zájemci mohou své příspěvky posílat formou vyplněného elektronického dotazníku do 30. dubna 2009. Dotazník, podmínky pro zařazení do soutěže a kritéria pro hodnocení příspěvků naleznou zájemci od 2. března 2009 na webových stránkách Centra Euroguidance www.euroguidance.cz . Hodnocení bude zaměřeno zejména na způsob a kvalitu poskytovaných služeb s důrazem na uplatnitelnost klientů na trhu práce a návaznost na další vzdělávání, vedení klientů k samostatnosti a k rozvoji dovedností kariérního managementu, dostupnost služby apod. Součástí příspěvku bude uvedení příkladu dobré praxe. Soutěžní příspěvky bude hodnotit komise složená z odborníků na oblast kariérového poradenství a rozvoje lidských zdrojů, která provede hodnocení v průběhu května 2009.

Pro vítěze jednotlivých kategorií je připravena cena v podobě studijního výjezdu do institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne za účasti médií v červnu 2009 a vítězné příspěvky budou prezentovány na konferenci Kariérové poradenství v praxi v září 2009.

Program Euroguidance vytvořila Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě. Hlavním cílem programu je výměna zkušeností v oblasti zavádění a realizace poradenství v 32 evropských zemích. České Centrum Euroguidance realizuje zejména vzdělávací aktivity pro poradce, zajišťuje informovanost o dění nejen v oblasti kariérového poradenství u nás i ve světe a formou webových stránek www.euroguidance.cz poskytuje prostor pro sdílení informací a zkušeností poradkyň a poradců na národní i mezinárodní úrovni. Cílem českého Centra Euroguidance je zprostředkovat zkušenosti z evropských zemí odborné veřejnosti a podpořit tak rozvoj kariérového poradenství v České republice.

Kariérové poradenství v EU. Jedná se o služby poskytované veřejným, neziskovým nebo soukromým sektorem, jež nejvíce využívají ti, kteří hledají uplatnění na trhu práce nebo změnu ve své profesní dráze. Kariéroví poradci pomáhají klientům rozpoznat a mobilizovat jejich osobnostní a profesní potenciál a objevovat tak nové kariérní možnosti. Kariérové poradenství tím napomáhá k využití potenciálu jednotlivců na trhu práce a přispívá k jejich připravenosti reagovat na měnící se pracovní požadavky na současném globalizovaném pracovního trhu. Kvalitní poradenské služby zvyšují efektivitu formálního i neformálního vzdělávání a usnadňují pohyb na trhu práce, což přináší úspory veřejných prostředků vynakládaných na sociální začleňování a politiku zaměstnanosti.

Zdroj: MŠMT