V případě, že je pracovní smlouva sjednána na dobu určitou, skončí účinnost pracovní smlouvy sjednaným datem, a to bez ohledu na to, zda zaměstnankyně práci skutečně vykonává nebo (typicky z důvodu dočasné pracovní neschopnosti) nikoliv. Důvodem pro skončení účinnosti smlouvy tu je uplynutí sjednaného času, nikoliv jednostranný úkon zaměstnavatele (výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru...). Tazatelce tedy pracovní poměr skončí dne 31. 3. 2009 a její pracovní neschopnost tuto skutečnost neovlivní.

Související