Doporučuji vám především jednat rychle. Svoji pohledávku vůči zaměstnavateli můžete přihlásit do insolvenčního řízení. Podle § 2 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen "insolvenční zákon“) se insolvenčním řízení rozumí soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení.

Ve vašem případě záleží velmi na tom, v jaké fázi se v tuto chvíli insolvenční řízení nachází. Údaje o vašem bývalém zaměstnavateli naleznete v insolvenčním rejstříku, který naleznete na webové adrese www.justice.cz ; zde můžete svého bývalého zaměstnavatele nalézt buď pod názvem subjektu či IČO (jednalo-li se o právnickou osobu) nebo jménem osoby (v případě, že se jednalo o fyzickou osobu). Pokud se insolvenční řízení nachází ve stavu před rozhodnutím o úpadku, můžete svou pohledávku přihlásit. Pokud však již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, můžete svou pohledávku přihlásit do 30 dnů ode dne výzvy insolvenčního správce.

Vzor přihlášky naleznete na stránkách www.justice.cz v sekci "Formuláře ke stažení“; nebudete-li si vědět rady s jejím vyplněním, doporučuji vám kontaktovat naší nebo jinou advokátní kancelář.

Související