Z žádného právního předpisu nevyplývá, že byste měla povinnost podobné prohlášení podepsat. Pokud je váš zaměstnavatel nespokojen s vašimi pracovními výsledky, může postupovat pouze podle ustanovení § 52 písm. f) zákona č. 262/2006, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Podle § 52 písm. f) zákoníku práce zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.

Pokud vás zaměstnavatel v posledních 12 měsících písemně nevyzval k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků, nemůže vám dát výpověď z důvodů špatných pracovních výsledků.