Sláva Kubátová (*1947) po absolvování vysoké školy učila managery anglickému jazyku. Po revoluci chvíli vedla katedru jazyků na Institutu ministerstva průmyslu, ale záhy založila firmu TC Business School, kde působí dodnes. Od roku 1994 spolupracuje jako expert s Českým normalizačním institutem a representuje ČR v komisích pro tvorbu norem řady ISO 14000. Působí jako lektorka a trenérka na programech MBA a MBA Basics. Specializuje se hlavně na dovednosti spojené s vedením lidí – interpersonální dovednosti, ŘLZ, kultura, ale i klasické obory managementu jako je strategie a řízení projektů. Další její aktivitou v rámci TC Business School jsou programy vzdělávání a coachingu managementu ve firmách. Tyto firmy jsou převážně vedeny managery - studenty MBA.

Michal Henych (*1970) přišel do TC Business School po bezmála 15 letech strávených v oblasti IT firem. Jeho manažerská kariéra začala v roce 1992, kdy založil svoji firmu, která se později stala součástí firmy LIBRA Electronics. V letech 1997-2003 pracoval v manažerských pozicích ve firmě First International Computer (FIC). Rok 2000 strávil v pobočce FIC v hlavním městě amerického státu Texas – Austinu. V roce 2003 se vrátil do holdingu AAC jako předseda představenstva a v tu dobu začal studovat u TC Business School a od roku 2005 se zde stává lektorem.
Jeho hlavní specializací v rámci programů MBA je marketing, řízení informací, projektové řízení, ale poslední dobou i obory zaměřené primárně na vedení lidí – ŘLZ a kultura. Stejně jako Sláva působí jako lektor a konzultant i v rámci programů rozvoje managementu ve firmách studentů MBA.
O manažerských tématech píše také velmi často na weblogu www.tcbs.cz/weblog  

Online rozhovor

On-line rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Antonín Novák
Má otázka je hned v úvodu vašeho textu: Je možné při individuálním studiu MBA prokazatelně zlepšit výsledky fungování organizace? Děkuji za odpověď.
Přejeme všem dobrý den a děkujeme za již položené otázky. Odpověď je poměrně prostá. Pokud jako důkaz toho, že jste se naučil slouží zkouška, kde zopakujete, co jste četl, nebo slyšel, tak to možné není. Pokud ale student musí použít svoje znalosti k tomu, aby navrhnul a zrealizoval konkrétní zlepšení ve firmě, pak ano.
Michal Henych a Sláva Kubátová
bimbam
Není studium MBA jen velký humbuk? Všude se o tom mluví, ale kdo jeho efekt skutečně viděl?
Pokud to myslíte ve smyslu honby za třemi písmenky za jménem, pak asi ano. Pokud ale to vnímáte jako pomoc manažerům, kteří se ve své práci setkávají se stále komplikovanějšími problémy a cítí za jejich řešení odpovědnost, pak studium má smysl. Ale o tom samotném titulu to opravdu není.
Michal Henych a Sláva Kubátová
Marie Vomáčková
Dobrý den, můžete přiblížit zmíněnou metodiku „Action Learning“? Děkuji.
Z našeho pohledu vzniká učení teprve tehdy, když se posluchač snaží aplikovat teorii na reálné podmínky organizace. Action Learning se tedy zaměřuje především na rozvoj schopností manažerů takovéto rozumné aplikace vymýšlet a posléze i realizovat. Je důležité, aby vymyšlené, či vyčtené plány změn byly v organizaci proveditelné a přinesly výsledky.
Michal Henych a Sláva Kubátová
Karel K.
Čím se vaše škola liší od ostatních MBA škol? Proč bych si měl vybrat vaši školu, kdybych se rozhodl studovat MBA?
Už jsme hodně odpověděli v minulých otázkách. Praktické realizovatelnosti je podřízena veškerá organizace studia. Ne za každou cenu se čte spousta teorie, vyhledává se ta, která je použitelná do konkrétních firem. Student ale potom tu použitelnost musí domyslet. Proto třeba pracujeme výhradně v češtině – kontexty změn jsou složité a v cizím jazyce je obtížné je domyslet, natož popsat. Dále velmi otevřená a neformální atmosféra, malé skupinky, aby každý měl prostor se vyjádřit a aby se sdílelo co nejvíc odlišných praktických zkušeností. Což také znamená, že v jedné skupince jsou max. 2 lidé z jedné firmy. Těch odlišností by se určitě našlo mnohem víc.
Michal Henych a Sláva Kubátová
Martin L.
Vážená paní Kubátová, jak souvisí Vaše činnost lektorky TC Business School s prací v komisích pro tvorbu norem řady ISO 14000? A naopak, čím tato práce obohacuje Vaši práci lektora?
Souvislosti se určitě najdou, i když možná ne na první pohled. ISO komise se skládá z cca 80-100 lidí různých národností. Být schopen prosadit názor v takovéto skupině, když víte, že to musí být konsensem (ne hlasováním), je neobyčejně náročné na interpersonální dovednosti. Hodně jsem se tam naučila. Taky se mi do těch norem podařilo něco prosadit. Tyto zkušenosti mi při práci lektorky pomáhají jednak v oblasti kultury organizace, ale obecně při jakékoliv týmové práci. ISO normy, stejně jako management jsou o dosahování výsledků pomocí lidí. Zda ten systém je standardizace dle ISO, nebo např. postupy ŘLZ není až takový rozdíl.
Michal Henych a Sláva Kubátová
L. Krása
Dobrý den, kdo financuje studium vašim studentům? Firmy nebo oni sami? Sledujete, zda vaši studenti po absolvování školy opravdu přinášejí svým firmám onu přidanou hodnotu v podobě zlepšení výsledků a fungování firmy?
Zhruba 60-70% studentů má studium hrazeno firmou, zbytek si ho platí sám. Nicméně firma za to dostává již zmíněné projekty zlepšení. V tomto smyslu se snažíme studenty i cíleně vést k odpovědnosti vůči firmě, která za ně zaplatila, neboli investovala. Co se týká důkazů, máme samozřejmě spoustu referencí a od absolventů víme, že cca 80% všech projektů se také realizovalo, i když občas v mírně upravené formě. Výsledky ale přinesly. To považujeme za velmi vysoké číslo.
Michal Henych a Sláva Kubátová
Monča
Jak dlouho trvá studium MBA a kolik stojí?
První stupeň cca půl roku, druhý pak 2-4 roky. Je to velmi individuální a dáváme studentům prostor, aby si konktétní tempo sami určili podle potřeb firmy i podle osobní situace. První stupeň stojí 75 tis. Druhý pak 195 tis. K tomu se samozřejmě připočítávají náklady na ubytování a stravu.
Michal Henych a Sláva Kubátová
Farská
Dobrý den, studium MBA bývá obvykle distanční, je tomu tak i u vás?
Základní formát jsou 3 denní setkání v rozestupech 4-7 týdnů. Na druhém stupni jsou ještě mezi jednotlivými setkáními cca denní setkání studentů, kteří si zde plánují své změny v organizacích a žádají lektory, aby jim přizpůsobili obsah následujících setkání.
Michal Henych a Sláva Kubátová
Václav Novák
Dobrý den, největší úskalí současného studia MBA vidím v tom, že se z toho stal především business. Původní idea spojení zkušených manažerů v diskuzních kruzích řešící problémy se kterými se ve své praxi setkali a porovnávají je s určitými teoriemi hledajíc optimální řešení se vytratila tím, že pro studium MBA dnes často odpadá jedno velice podstatné kritérium a to jsou právě manažerské zkušenosti. Často na studium MBA přijmou studenta ihned po ukončení vysoké školy. Dle zkušeností z USA kde právě tito absolventi MBA bez manažerských zkušeností coby manažeři v obtížných situacích často museli odstoupit pro neschopnost či nezvládnutí situace. Proto se ptám jaký přínos pro tyto jednotlivce a pro jejich firmy tito studenti budou mít? Tedy student, který studuje MBA hned po vysoké či studuje sice z praxí ne však z managementu. Stává se, že se do výběrového řízení hlásí lidé, kteří mají titul MBA avšak v předchozím zaměstnání pracovali na referentských pozicích, nebo dokonce žádnou předchozí pracovní praxi nemají.
Snažíme se, co můžeme, původní ideu Action Learning udržet. Jakkoliv je v našem prostředí nezvyklá. Např. studenty bez manažerské praxe hned po škole rozhodně nebereme a to ani do prvního stupně. Podstatnější, než dosažený formální standard vzdělání je pro nás manažerská historie a praxe. Z toho tedy plyne, že vysokoškolské vzdělání u nás rozhodně není hlavní podmínkou pro přijetí. Do té míry, do které to poznáme, se snažíme přijímat lidi, kteří manažerské poslání chápou především jako odpovědnost za rozvoj organizací a všech jejích zdrojů včetně lidských… Studium MBA pro čerstvé absolventy škol je spíše americkým modelem, v Evropě se mnohem častěji setkáváme s požadavkem manažerské praxe.
Michal Henych a Sláva Kubátová
hubert
Studijní program MBA na vaší škole je ryze české, tedy lokální provenience, nebo jste se při jeho tvorbě inspirovali v zahraničí?
Máme holadského partnera Business School Nederlands (BSN) a to hlavně proto, že v ČR je program MBA stále neakreditovatelný. Nicméně program není pouze „tupě přeložen“. Holadský partner si vybral právě nás proto, že podle referencí nabyl jistotu, že jsme schopni program přizpůsobit lokálním podmínkám. Dnes je tedy mezi TCBS a BSN velmi synergická spolupráce – oni se učí od nás a my od nich. Některé předměty pro holandské studenty dokonce učíme tady v Praze (International Management).
Michal Henych a Sláva Kubátová
Ladislav K.
Jakou má váš program akreditaci? Udržujete kontakty s nějakou zahraniční školou? A kdo na vaší škole přednáší? Jen čeští lektoři, nebo i někdo ze zahraničí?
Hodně toho je v minulé odpovědi. Máme akreditaci přes holandského partnera u Dutch Validation Council (něco jako ministerstvo školství). Jsou u nás téměř výhradně čeští a slovenští lektoři. Nicméně často jsou to manažeři z nadnárodních firem, kterým rozhodně praktické zkušenosti z mezinárodního businessu nechybí :).
Michal Henych a Sláva Kubátová
Králová
Dobrý den, doporučili byste studium MBA na vaší škole manažerům personálního oddělení?
Dobrý den, záleží na tom, jaké požadavky má firma má na manažera personálního oddělení. Pokud od něj žádá úzkou spolupráci na dosahování výsledků firmy, pak určitě ano. Je to manažer jako jakýkoliv jiný. Stejně tak jako manažerem je třeba i vedoucí projektů, mistr, vedoucí oddělení, zkrátka každý, kdo ovlivňuje další lidi.
Michal Henych a Sláva Kubátová
Monča
Studovat u vás, jak je vidět, není tak drahé jako jinde. Čím to? A co se naučím za půl roku na tom prvním stupni?
No myslíme si, že zrovna nejlevnější nejsme, ale díky za pochvalu. Čím to, možná, že je to taky tím, že tomu, co děláme, hodně věříme a nepovažujeme to jen za business. Naučíte se hlavně co vše patří do managementu, jaké jsou základní modely a pojmy jednotlivých disciplín managementu a hlavně jak k nim přistupovat z hlediska konkrétních změn ve firmě. Dále se určitě naučíte týmově spolupracovat s lidmi z různých oborů.
Michal Henych a Sláva Kubátová
Farská
Takže studenti sami svými podněty ovlivňují náplň výuky? Jaké obory vlastně mohu u vás studovat?
Ano a je to nezbytné. Je to další ze znaků Action Learning. Pokud má student dosáhnout změny ve firmě, pak společně s lektorem musí pochopit, co se ve firmě děje. Vše co se u nás studuje je management „rozdělený na kousky“, jako řízení a vedení, interpersonální dovednosti, marketing, strategie, kultura, finance, rozhodování, tvořivost, řízení informací atd. Ale samozřejmě ve výsledku je management komplexní, takže toto rozdělení slouží hlavně k pochopení souvislostí této komplexnosti. Pokud se ptáte na oborově specializovaná MBA, tak ta neděláme, ale praxe ukazuje, že u nás studují lidé ze všech oborů včetně státní a veřejné správy, zdravotnictví, školství a samozřejmě celá komerční sféra.
Michal Henych a Sláva Kubátová
V.B.
Vystudoval jsem technickou VŠ, pracuji v oboru, rád bych podnikal, ale chybějí mi zkušenosti z managementu a řízení firmy. Mohu potřebné dovednosti získat na vaší škole? Děkuji za odpověď.
Podmínkou je, abyste měl alespoň nějaké zkušenosti s vedením lidí, nemusí to nutně být Top management firmy. Pak to možné je. Když se nám ozvete, určitě to můžeme detailněji probrat.
Michal Henych a Sláva Kubátová
Humlová
Kolik vaší školou prošlo studentů? Udržují po absolutoriu kontakty se školou?
Teď jsme zrovna otevřeli MBA Basics 40, v každém je cca 12-15 lidí, tedy cca 500-600 manažerů. Druhý stupeň studovalo nebo studuje cca polovina z nich. Absolventi s námi většinou udržují většinou velmi úzké kontakty, zapojují se do našich aktivit, spolupracují se studenty stále ještě v procesu studia a např. i s lektory na inovacích...takže ano :). Děkujeme všem za položené otázky a těšíme se třeba někdy na viděnou :). Hezký zbytek dne.
Michal Henych a Sláva Kubátová