Vážená tazatelko,

v době pracovní neschopnosti se nacházíte v tzv. ochranné době během jejíhož trvání Vám zaměstnavatel nesmí až na výjimky taxativně stanovené zákoníkem práce dát výpověď. Pokud výpověď byla dána ještě před začátkem této ochranné doby, tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době (jak je tomu ve Vašem případě, kdy 28.2.2011 měla uplynout Vaše výpovědní doba a ode dne 24.2.2011 jste v pracovní neschopnosti), pak se ochranná doba do výpovědní doby nezapočítává.

V praxi to znamená, že Váš pracovní poměr skončí až po uplynutí zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby a přísluší Vám tedy náhrada mzdy či platu za dobu Vaší dočasné pracovní neschopnosti dle příslušných právních předpisů.

Související