Vážená tazatelko,

máte pravdu, když ve svém dotazu uvádíte, že zaměstnavatel je povinen Vám po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců k vyhledání nového zaměstnání poskytnout pracovní volno. Konkrétně se jedná o pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu nebo ve stejném rozsahu pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů ( do této skupiny též spadá Vaše situace, kdy Vám zaměstnavatel dal výpověď dle § 52 písm. c) zákoníku práce ). Pracovní volno je též možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

Související