Vážený tazateli,

v souladu se zákoníkem práce má zaměstnanec právo okamžitě zrušit pracovní poměr pokud mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Okamžité zrušení pracovního poměru je nutné provést písemně a skutkově v něm vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a též je ve stanovené době doručit zaměstnavateli, jinak je neplatné.

Okamžitě zrušit pracovní poměr je možné pouze do 2 měsíců ode dne, kdy jste o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Dle příslušných ustanovení zákoníku práce Vám pak přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.

Související