Vážená tazatelko,

v případě, že zaměstnavatel chce zrušit Vaši pracovní pozici, má možnost Vám dát výpověď z pracovního poměru podle § 52 písmeno c) zákoníku práce. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.

Dále platí, že dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď podle § 52, musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Bude-li Vám dána výpověď, skončí Váš pracovní poměr uplynutím výpovědní doby.

Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce, přičemž platí, že výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Související