Chtěli bychom vyjádřit naše hluboké zarmoucení nad tím, že Václav Havel odešel. Je to velká ztráta pro českou společnost, protože byl nejsilnější osobností českého veřejného života, která se nebála bojovat za svobodu a  otevřeně se hlásit k hodnotám lidství.

Je nám velikou ctí, že nám pan prezident Václav Havel hned dvakrát poskytl záštitu nad našimi akcemi, a to v roce 2003 nad pořádáním výstavy „Příběh sedláka Rajtera – od kolektiviziaci ke globalizaci“ a  následně   v roce 2006 nad mezinárodní konferencí „Společenská odpovědnost korporací v EU-10: očekávání vs. Realita“. I takovými činy prokazoval, jak důležitá je aktivní občanská společnost pro český stát, potažmo fungující svobodnou společnost.

Pevně věříme, že každý z nás přispějeme k tomu, abychom my i budoucí generace žily ve svobodné společnosti umožňující budování osobního štěstí každého jednotlivce. Ve společnosti, která bude ctít hodnoty lidství a stát na osobní odpovědnosti každého za věci veřejné.  

S vděčností v srdcích na něj vždy budeme vzpomínat. Stejně tak si budeme připomínat jeho odkaz svobody a lidství.

Za EPS,

Pavel Franc, programový ředitel

Související