Pozoruji kolem sebe dotační hysterii. Chytili hejtmana a namísto toho, abychom trestní řízení tiše a soustředěně doprovázeli, hlasitě se vykřikují části pravdy, ba i nesmysly. Noviny statečně napíší, že “Češi zatajili Bruselu 40 procent zfušovaných projektů” a jiné zase, že žijeme v “Zemi, kde špatné zprávy jsou dobré.” Musím přiznat, že autory těch statí jsou mně blízcí lidé. Co se to stalo? Jaký to vše má cíl?

Jaký výsledek a jaký cíl? Nad slunce jasný! Protože se všude krade, je třeba tu verbež vyplenit! Pište, objevujte, odposlouchávejte! Jsme národ soudců a exekutorů, často samozvaných. Jsme národ husitů, kteří mají doma řemdih a sudlici a vždy jsou ochotni potrestat provinilce. Tvrdě a důsledně. A při tom roztřískat všechno. A to je právě ten problém. Na každém úřadě, který dohlédá na distribuci dotací, panuje dnes hrůza. Zajděte kam chcete. Kontrola kontrol a audity prvních i druhých auditů, vše je probíráno ve hrůze, že by mohla být někde nějaká velká chyba. Ze dvou verzí chápání předpisu kontroloři vybírají vždy tu bezpečnější - rozuměj více nesmyslnou a komplikovanější. Tvrdě ji aplikují s nezájmem o důsledky. Důležitá je totiž jejich bezpečnost.

Květákovitě vyvedený nádor našich dotačních programů, kterých jsme z neznámých důvodů museli mít tak moc, vyvedl jistě nějaká slabá místa a nesmysly. Jsme jen lidé. Dokonce - a to s tichým souhlasem mocných - toleroval machinace a nadhodnocené projekty. Ano. To je třeba vyšetřit a potrestat. Pod dohledem médií, ale ne v přímém přenosu. Lidové soudy bychom mohli vynechat, protože tahle revoluční panika neprovede nic dobrého. Lid pevné bašty mocných nezbourá, jen pomůže za revolučního hluku předisponovat získané majetky jinam a vyčistit stůl.

Nezodpovídám za žádné rozdělování evropských dotací. Na druhou stranu, pomohl jsem ve svém regionu na svět třeba LEADERu a dovolím si tvrdit, že se v systému kontrolovaném samotnými příjemci netuneluje a nespravedlnosti se povedou jen jednou. Malé množství peněz, hodně práce pro získání dotace a výběr nejlepšího projektu samotnými zástupci potenciálních příjemců, to jsou některé rysy stabilního programu. Proto vím a věřím, že mají dotační systémy také stabilní procesy, prozkoušené několikaletým fungováním. A že jsou na státních agenturách šikovní lidé, kteří dovedou procesy dozorovat spravedlivě. A přál bych si, aby měli klid na práci a byli potichu kontrolováni pečlivými profesionály a vyhýbala se jim kdekterá exekuční bratrstva.

Husitská horlivost je k ničemu, pokud se vybije v davovém šílenství. Touha po správných a dobrých ideálech a čisté praxi je moc dobrá, ale dá se prosazovat jen s jemností a pečlivostí hodináře. Média mají mít souhrnné výsledky a k nim mají mít možnost dělat komentáře. Líbí se mi, že se v Americe nesmí dělat fotky ze soudní síně či z jednotlivých fází vyšetřování, získat můžeme pouze skicy obratných kreslířů. V tom je určitá cudnost vůči právu, které se nemusí trefit napoprvé.

Lidové soudy pracují na objednávku a předpojatě. Pokud někdo tvrdí, že přerozdělování a dotační politika je výmyslem socialismu a Evropská unie je příkladem úpadku, nemá pravdu. Stačí číst Bibli. Tam není žádné tržní náboženství! V ekonomických dějinách potomků Abrahamových je vždy přerozdělování tam, kde je ho skutečně zapotřebí. A vždy patří k rysům stability uspořádání. Kde se na něj zapomínalo, Izrael se propadal do problémů. Nikdy se přerozdělování nevyhýbala ani první církev, jejíž narozeniny o Letnicích slavíme. Ne vždy mohla jít pomoc z ruky dárce přímo do ruky příjemce. Míra přerozdělování může být sporná, ale tu nutnou a zdravou míru dovede jak pravicová vláda, tak levicová. Ta nutná míra totiž nemá politickou barvu.

Související