A to vše má i konkrétní podobu, zcela názorný příklad z malého města. Sedím teď nad dopisem, který adresuje dvojice jistě vzdělaných policistů, v němž odpovídají na podané trestní oznámení. Odpověď je mimo všechna pravidla, mimo šachovnici. Jako by neexistoval nějaký trestní řád. Prostě nic. Oznámení neodkládají, ale kamsi ukládají. Nevydali usnesení, ale poškozenému posílají vyrozumění. Proti jejich postupu, jak dodávají, není žádný opravný prostředek. Ústně varovali, aby se v žádném případně nic neobjevilo v médiích... Jedno mi to není. Takže to neposlechnu.

A co se vlastně stalo? Co se žalovalo? Neznámý pachatel se dostal do emailové schránky poškozeného, probral téměř rok emailové pošty a vytahal soukromou poštu, která běžela mezi dvěma cizími lidmi. Podezřelá osoba tuto poštu upravila, nakopírovala a rozdala cizím osobám s úmyslem poškodit majitele emailové schránky. Dokonce se k tomu při podání vysvětlení policistům podle protokolu přiznala a podle téhož protokolu při vysvětlení napadla poškozeného jako útočníka. Policie se vůbec nezajímala o dotčené kopie a originál pošty, nepozvala si svědky. Naprosto nic jí trvalo téměř tři měsíce.

Policejní dopis vyrozumívá poškozeného, že, cituji: “...trestní právo je třeba považovat za krajní právní prostředek, který má význam především celospolečenský, tj. z hlediska ochrany základních společenských hodnot...” a za takové se zřejmě podle policistů listovní tajemství nepovažuje. I kdyby byl poškozený třeba nádeník, má z mého pohledu nezpochybnitelná práva, za které je třeba se brát.

Můj starý mentor, který si mne jako kaplana vzal v roce 1985 k sobě, odseděl ve Valdicích svých (jenom) deset měsíců za to, že napsal do dopisu, že “šťastni chtějí být úplně všichni, každý jinou cestou. Lidově demokratické zřízení má své cesty...” A protože se psal rok 1957, šel za to sedět. Že se četly dopisy ještě před tím, než spadly do schránky, to pamatuji ještě já.

A píšu to proto, protože nechci, aby se s policejní ochranou šmejdilo beztrestně kdekoliv a kdykoliv. A budu to, navzdory vyhrožování, opakovat ještě mnohokrát. Chci, aby se hrálo na šachovnici, chci mít z té partie zápis souboje mezi poškozeným a podezřelým. Chci toho moc?

Související