Z průzkumu mezi českými manažery komunikace vyplývá, že více než polovina firem využívá k zajištění komunikace s veřejností služby externích subjektů. Společnosti si na dobrých PR agenturách cení zejména profesionality, kontaktů, zkušeností a znalostí nejen mediálního prostředí, ale také oboru podnikání dané firmy.

Podle průzkumu PR agentury AMI Communications (podle dostupných údajů největší firmy v oboru), který na vzorku 200 manažerů realizovala výzkumná agentura Stem/Mark, 53 % dotázaných firem k zajištění komunikace s veřejností využívá externích služeb. Z toho 37 % využívá kombinaci externích a vlastních zdrojů a 16 % spoléhá čistě na služby PR agentur či externích pracovníků, 40 % realizuje komunikaci směrem k veřejnosti interně, tzv. in-house.

Při výběru PR agentury se firmy nejvíce zaměřují na to, na jaké profesionální úrovni je její tým. To je zásadní pro více než čtyři pětiny firem. Znalost českého prostředí oceňuje 73 % dotázaných a otevřenou komunikaci 69 %. To, zda má daná agentura mezinárodní zázemí, není pro firmy nijak zásadně důležité.

Zkušenosti a specializace, směřování komunikace klientů, vyvarování se chyb, orientace v mediální oblasti a nezávislý pohled zvenčí – to jsou podle respondentů výhody a přednosti PR agentur. Následuje profesionalita, kreativita, kontakty a schopnost ušetřit čas.

Často nedostatečná znalost byznysu společnosti, finanční náročnost a problém, kdy si zaměstnanec PR agentury nerozumí s kontaktní osobou dané firmy, pro niž pracuje, hodnotili respondenti jako hlavní nevýhody při spolupráci s agenturami.

Jak jsou podle vašich zkušeností důležité následující atributy pro výběr dobré PR agentury?

PR vyzkumAMI


 

Související