Drazí bratři a sestry,

Více než deset let uplynulo od doby, kdy jsem nastoupil do funkce premiéra a viceprezidenta Spojených Arabských Emirátů.

V těchto deseti letech jsme zahájili řadu plánů a strategií, provedli řadu reforem naší vlády, vyvinuli systémy pro sledování výkonu a zlepšování služeb, podporovali inovace a uplatňovali technologie napříč všemi sektory, zavedli oceňování, vytvořili tisíce pracovních týmů, získali mnoho zpětných vazeb, uskutečnili mnoho setkání a založili mnoho nových vládních agentur.

Můžeme snad teď, o deset let později, zeptat se sami sebe: Co je výsledkem té veškeré práce a činností? Je důležité, se občas zastavit a prohlédnout si naši dosavadní práci, změřit své úspěchy a zmapovat naši další cestu.

Teď přezkoumáváme posledních deset let práce, stojíme na cestě vedoucí v příštích pěti letech do roku 2021, roku, který jsme si stanovili jako našeho cílového roku pro mnoho úkolů a cílů. Slíbili jsme dosáhnout velkých úspěchů a ambicí. Jak daleko jsme došli na naší cestě a kolik ještě musíme ujít v příštích pěti letech, abychom naplnili tyto sliby?

V tomto krátkém vzkazu, bych chtěl upozornit na řadu ukazatelů našich úspěchů. Nechám zbytek na našich vládních představitelích a účastnících v našich médiích, aby otevřeně jednali s transparentností a bez příkras, ale s čísly a fakty, výzkumy a studiemi, abychom mohli napravit naši cestu, pokud bude třeba pracovat tvrději, děkuji těm, jejichž tvrdá práce vedla k úspěchům a podpořil ty, kteří zaostávají. Přes to všechno si uvědomme, že naším cílem je rozvoj a sláva našeho národa a zlepšení stavu a štěstí našich občanů.

Takže pojďme zkontrolovat posledních deset let. Navzdory globální finanční krizi a následnému zpomalení hospodářského růstu, i přes bouře a nepořádek v našem regionu jsme se udrželi, Spojené Arabské Emiráty ukázaly, měřitelný pokrok ve všech odvětvích. Naše ekonomika se v posledních deseti letech zdvojnásobila z HDP 663 miliard dirhamů na 1.360 miliardy dirhamů, zlepšení které poskytlo pracovní místa a podpořilo značné hospodářské a obchodní příležitosti pro občany a obyvatele naší země.

Neustále jsme zdůrazňovali, v posledních deseti letech, a to prostřednictvím právních předpisů a politik, význam diverzifikace naší ekonomiky od závislosti na ropě. Jako výsledek, náš ne-ropný export vzrost z 113 miliard dirhamů, když jsem se ujal úřadu, na 603 miliard dirhamů (včetně pásma volného obchodu) v uplynulém roce. Ekonomický přínos ne-ropného sektoru se dnes zvýšil z 66% na dnešních 77%. To předpokládá pro naši ekonomiku značnou ochranu v celkovém nedávném poklesu cen ropy a znamenalo to, že jsme byli jednou z mála zemí na světě chráněnou proti výslednému zpomalení hospodářského růstu.

S rozvojem systémů veřejné správy a služeb, vzrostl příspěvek veřejného sektoru k HDP z 23 miliard dirhamů před deseti lety na 86 miliard dirhamů v současné době. Viděli jsme velký nárůst v naší konkurenceschopnosti, z 32. místa na světě v konkurenceschopnosti ekonomiky na 16. místo. Tak se umístil mladý národ SAE na stejné úrovni se zeměmi, které mají za sebou stovky let rozvoje.

Vzhledem k naší otevřené hospodářské politice, zaznamenaly přímé zahraniční investice prudký nárůst z 179 miliard na 410 miliard dirhamů v posledních deseti letech, zatímco celková aktiva našich bank se zvýšila z 859,6 miliardy dirhamů na 2 478,2 miliard dirhamů.

Když se podíváme na zdravotnictví a vzdělání, což považujeme za jedny z nejdůležitějších odvětví pro naše lidi, ukazatele zdravotnického sektoru vykazují významný pokrok. Naše výdaje na zdravotnictví se zvýšily z 1,18 miliardy dirhamů, když jsem se poprvé ujal úřadu na více než 3,82 miliardy v současné době. Počet lékařů se zvýšil z deseti na více než sedmnáct tisíc.

V oblasti vzdělávání, jsme zvýšili výdaje ve veřejném sektoru o 57% a dosáhli na 9,75 miliard dirhamů ročně. Počet akreditovaných programů v SAE univerzitách se zvýšil z 206 na 862. Míra zápisů do mateřských škol se rozrostla na 93%, což SAE řadí mezi ty nejlepší na celém světě. Míra maturantů rovněž dosáhla 93%, což nás také řadí mezi ty nejlepší na celém světě stejně.

Naše práce společně napříč všemi odvětvími byla neúnavná. Ceny dokonalosti, strategické plánování a vládní programy zlepšování služeb, iniciativy e-Government a Smart Government, stejně jako systémy pro správu výkonu vlády nebyly ztrátou času a úsilí. Náš veřejný sektor byl svědkem významného zlepšení. Koncept dokonalosti a dosažení prvního místa se stali hluboce zakořeněnými v naší vládní kultuře. Není tedy divu, že náš veřejný sektor zaznamenal výrazné zlepšení v souladu s řadou mezinárodně uznávaných ukazatelů.

SAE jsou dnes lídrem Středního východu ve více než stovce ukazatelů klíčových pro rozvoj. Ve skutečnosti náš národ vede mezi ostatními po celém světě v řadě ukazatelích, jako je kvalita naší veřejné infrastruktury, silnic, zařízeních námořní a letecké dopravy, veřejného pořádku a bezpečnosti, míře zápisu žen do našich univerzit, efektivnosti vlády a důvěry ve vládu.

V roce 2006 byla míra úmrtí při dopravních nehodách přibližně 16 na každých 100 tisíc obyvatel. Dnes, díky upřímné a vytrvalé práci týmů na ministerstvu vnitra, se míra drží na 5,9 na každých 100 tisíc obyvatel a stále se lepší.

Popisovat úspěchy našich vládních týmů v posledních deseti letech vyžaduje mnohem větší prostor, než umožňuje tento krátký vzkaz. Mé poselství dnes však není jen o oslavě našich úspěchů, ale také o vytyčení budoucích výzev před námi.

Před několika lety jsme vyhlásili některé indikátory pro naši národní agendu. Existuje 52 národních klíčových ukazatelů výkonnosti v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, bydlení, společnosti, infrastruktuře, ekonomice, životním prostředí, bezpečnosti, spravedlnosti a bezpečnosti, mimo dalších, které si kladou za cíl dosáhnout do roku 2021, být jednou z nejlepších zemí globálně. Tímto datem, kterým si připomínáme 50. výročí naší unie. Tyto ukazatele určují naše historické cíle v následujících pěti letech. Ty představují ty největší výzvy před námi; výzvy které musíme překonat v příštích letech co přijdou.

Před týdnem jsem dostal podrobnou zprávu o aktuálním pokroku při dosahování těchto ukazatelů – plněny jsou na 62%, což znamená, že 38% ukazatelů nebylo dosud účinně dosaženo. Máme pouze 5 let, které zbývají, což je velmi krátké období v životě národa. Není naším zvykem někoho uklidňovat nebo se někomu zavděčovat, protože zdvořilost na úkor vlasti není známkou vlastenectví.

Dnes jsme vydali pokyn k vytvoření vládních týmů nazývajících se "Týmy pro výkon národního programu“. Týmy jsou tvořeny 550 členy naší vlády napříč všemi sektory a odděleními odpovědných za plnění ukazatelů. Týmy budou pod mým přímým dozorem, aby zesílily naše úsilí, mobilizaci našich aktiv a zdvojnásobili naši práci v nadcházejícím období, aby bylo dosaženo sto procent z cílů našeho národního programu do roku 2021.

Neexistuje žádný prostor pro odklad, není čas na zpoždění. Historie poskytuje svědectví o každém z nás. Slíbili jsme našim lidem dosáhnout toho, co je nejlepší a my náš slib naplníme. Vládní práce je čestnou povinností a naše vláda bude bez ustání a neúnavně realizovat své plány a plnit své cíle.

Povedu toto úsilí a týmy, které za ním stojí osobně. Žádáme Boha, aby nás vedl k tomu, co je nejlepší pro naši zemi a národ.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum

 

Zdroj: A Decade of Achievements and Five Years of Challenge Ahead

 

Čtěte na podobné téma:

Osvícený emirátský premiér a vládce Dubaje: Inovovat nebo stagnovat

Kniha: Mohammed bin Rashid Al Maktoum - Básně z pouště

Osvícený emirátský premiér a vládce Dubaje: Předefinování pojmu vůdcovství

Spojené Arabské Emiráty: Ministryně pro toleranci a ministryně pro štěstí

Související