výhody

nevýhody

gymnázium

- poskytuje studentům silný všeobecně vzdělávací základ

- důraz na výuku cizích jazyků, na komunikativní dovednosti, samostatnost a další obecné kompetence, které jsou potenciálními zaměstnavateli vysoce ceněny

- větší pružnost při změně místa

- vyšší šance na přijetí na VŠ nebo VOŠ

- pro studenty, kteří mají zájem o vysokoškolské studium humanitního a přírodovědného typu, je gymnázium téměř podmínkou

- neposkytuje žádnou specifickou odbornou kvalifikaci, což pracovní trh někdy vyžaduje

- k získání potřebné kvalifikace je třeba absolvovat vysokou nebo vyšší odbornou školu

 

lyceum

- jelikož odborná specializace studia není příliš hluboká, umožňuje hlásit se na široké spektrum vysokých škol

- i bez dalšího studia má absolvent odbornou kvalifikaci

- ve srovnání s gymnáziem není absolvent lycea tak důkladně připraven na zvládnutí přijímacích zkoušek na úzkoprofilové vysoké školy humanitního zaměření

- kromě  Prahy a Brna je dosud v nabídce malý počet škol

konzervatoř

- nesporně kvalitní příprava na výkon uměleckých povolání

- vysoká míra „předurčenosti“, jak z pohledu uplatnění na trhu práce, tak z pohledu dalšího studia na VŠ nebo VOŠ

střední odborná škola

- hluboké znalosti a dovednosti v oblasti příslušného oboru.

- dobré předpoklady pro následné studium na vysoké nebo vyšší odborné škole stejného nebo příbuzného odborného zaměření

 

- nedostatečný důraz na rozvoj některých důležitých obecných dovedností (výuka cizích jazyků, informační a počítačové předměty apod.)

- některé obory jsou pro další studium na vyšším stupni škol vyloženě nevhodné

-  „úmrtnost“  absolventů SOŠ v průběhu studia na VŠ je ve srovnání s absolventy gymnázií více než dvojnásobná

učební obor s maturitou

- možnost získat maturitní zkoušku i výuční list zároveň

- rychle se uplatnit na trhu práce,

- z pohledu pracovního trhu jsou absolventi učebních oborů s maturitou výrazně úspěšnější než absolventi učebních oborů bez maturity

- malý důraz na všeobecně vzdělávací část studia (jazyky apod.)

- složitý a nesnadný přístup k vyššímu vzdělání

- při přechodu na VŠ nebo VOŠ velká část studentů nedokončí studium

 

tříletý učební obor a nástavbové studium

- možnost získat po výučním listu během dalších dvou let maturitu (toho však využívá stále méně uchazečů)

- možnost rychlého vstupu na pracovní trh

- bez maturity mají absolventi na trhu práce výrazně horší uplatnění


Ukázka z knihy "Přijímací zkoušky - kompletní průvodce přípravou" nakladatelství Scio

Aktuální přehled středních škol najdete na:
www.atlasskolstvi.cz (přehledná struktura, možnost filtrování dle regionů nebo zaměření školy)
www.msmt.cz/oficreg/vybskolo.asp (oficiální informace MŠMT)

Olga Kopecká, vedoucí marketingu, www.scio.cz