tema_galerie
Skleněná pyramida uprostřed Napoleonova nádvoří označuje vchod do muzea Louvre.
Snímek: Bloomberg

Velké sbírky vyprávějí o dějinách národů i o tom, že umění je věčné. Mimořádné skvosty jsou ovšem i v galeriích, které pro nedostatek prostoru připojujeme jen ve výčtu.
Na velkých výstavách, kam byly svezeny obrazy zapůjčené z celého světa, nejednou s údivem zjistíme, jaké poklady mohou skrývat galerie, o kterých jsme v životě neslyšeli. Koho by napadlo, že se ve sbírkách galerie v sibiřské Ťumeni nachází skvělý Kandinskij? Na to jsme přišli až na Kandinského výstavě ve Vídni. Kdo z nás kdy navštívil muzeum firmy Chrysler v Norfolku ve Virginii? Až na výstavě Van Gogh a Gauguin v Amsterodamu jsme mohli obdivovat nádherný Gauguinův obraz Ztráta panenství, zapůjčený Chryslerem. Takových příkladů je spousta, proto mnohé galerie světa stojí za prozkoumání. Nečekané objevy nám budou odměnou.


tema_galerie_louvre_mLouvre, Paříž
Skvěle zmapované evropské malířství 15. až 19. století
Louvre je největší palácový komplex na světě. Jeho nádvoří se skleněnou pyramidou patří k nejznámějším motivům z Paříže. Budovy Louvru rozhodně stojí za pozornost, ale to nejzajímavější se skrývá uvnitř: jedno z největších muzeí světa. Založil jej král František I. a na rozšiřování sbírek se významně podílel Napoleon Bonaparte, který sem soustředil díla, jež si odvezl coby válečnou kořist z poražených států. Palác sloužil po staletí jako sídlo francouzských panovníků, královské sbírky umění byly veřejnosti zpřístupněny v roce 1795. Zlom v dějinách Louvru představuje rok 1981, kdy prezident Francois Mitterrand odstartoval projekt známý jako Grand Louvre. Muzeum se stalo jediným majitelem paláce Louvre. V roce 1989 byla na Napoleonově nádvoří vztyčena skleněná pyramida, výstavní prostory byly postupně rozšiřovány až na současných 60 tisíc metrů čtverečních. Expozice je tak obsáhlá, že na její prozkoumání budete potřebovat několik dní. Mapuje vývoj starověkého umění a evropské umění od raného středověku až do první poloviny 19. století.
Právě skvělá expozice evropského malířství od 15. do 19. století je největším lákadlem Louvru. Je velmi obsáhlá a víc než polovinu obrazů vytvořili francouzští malíři. V 19. století se totiž muzeum soustředilo zejména na shromažďování děl současných domácích malířů. Až koncem 19. století se začaly do Louvru nakupovat i práce zahraničních umělců, zejména italské malby ze 14. a 15. století či španělská, anglická a italská díla z 18. století. Díla vzniklá po roce 1848 jsou dnes k vidění v Musée d#146#Orsay na druhém břehu Seiny, kam byla kvůli nedostatku místa v Louvru přemístěna v roce 1986.

Zajímavá díla
I když má Louvre spoustu lákadel, nejobdivovanějším dílem zůstává Leonardova Mona Lisa. Před nejznámější ženskou tváří na světě se od rána do večera tísní dav návštěvníků. Můžete tu vidět i jeho Madonu ve skalách. Byla by ale škoda spojovat si Louvre jen s díly tohoto renesančního génia. Ve stejném sále jsou vystavena i díla dalších významných italských autorů. Pozornost přitahuje obraz Venkovský koncert (asi 1510), okolo jehož autorství se vedly dlouhé diskuse a nakonec byl připsán Tizianovi. Významně je zastoupeno holandské a vlámské umění - vidět tu můžete například slavný Rembrandtův autoportrét. Upoutá kolekce Rubensových děl, zejména jeden z jeho nejzajímavějších obrazů Příjezd Marie Medicejské do Marseille (1622 až 1625), který si francouzská královna objednala do Lucemburského paláce. Nechybí Vermeer, Franz Hals, Hieronymus Bosch či Jan van Eyck. Německé umění zastupuje Vlastní podobizna Albrechta Dürera (asi 1493), jediné autorovo dílo uložené ve Francii a první z jeho vlastních podobizen.
Sbírku francouzského umění najdete v prvním a druhém patře. Návštěvníci Louvru se shlukují zejména před známým Delacroixovým obrazem Svoboda vede lid (1830), z nějž dýchá vzrušená atmosféra pařížského povstání. Nádherné je rovněž Géricaultovo plátno Prám Médusy (1819), inspirované skutečnou událostí, ztroskotáním lodi Médusa.
Spokojeni budou i milovníci sochařství. Bohatá kolekce zahrnuje období od středověku až po díla 19. století. Krásná je socha Níké Samothrácké (kolem roku 190 př. n. l.) a opravdovou lahůdku představuje kolekce Michelangelových Otroků, na nichž umělec pracoval čtyřicet let.

Informace
Musée du Louvre, palác Louvre, Paříž. Celodenní vstupné 8,50 eura, vstupné od 18 do 21.45 hodin za 6 eur, otevřeno od 9 do 18 hodin denně kromě úterý, v pátek a ve středu až do 21.45 hodin. Bližší informace na www.louvre.fr


Prado, Madrid
Bohatá kolekce španělského malířství
Spousta turistů přijíždí do Madridu jen proto, aby navštívili slavnou galerii Prado. Jedině tady můžete vidět tolik děl nejznámějších španělských malířů, jako byl Vélazquez, El Greco, Ribera či Goya. Zastoupeno je ale i italské umění, často vznikající na objednávku španělských vládců. Proto se tu setkáte i s vynikajícími díly Tiziana či Rubense. Muzeum Prado otevřel v roce 1819 Ferdinand VII. Zdejší sbírky měly být výrazem národní hrdosti, proto se zpočátku skládaly téměř výhradně z děl španělských umělců. Až později byla dokoupena některá významná díla italská, holandská, vlámská a další. Zajímavé je, že skladba sbírek v Pradu je vlastně zrcadlem sběratelského vkusu španělských vládců. Umění zemí, jež neměly se španělskými monarchy zrovna přátelské vztahy, je tu zastoupeno skromněji.

tema_galerie_madrid
Madridské Prado
Snímek: Archiv

Zajímavá díla
Ačkoli je Prado nabité význačnými díly, jedno nade všechna vyniká: Velázquezovy Dvorní dámy. Diego Velázquez je špičkou mezi španělskými barokními malíři a tento obraz patří k jeho nejlepším. Bývá dokonce označován za jedno z nejvýznamnějších děl v celé historii evropského malířství. Od téhož autora dále uvidíte plátno Arachnin příběh (Přadleny), plátno s mytologickým námětem Vulkánova kovárna či umělcův další velmi slavný obraz, Kapitulace Bredy. Nádherné jsou obrazy El Greca - Seslání ducha svatého, Kavalír s rukou na hrudi či pozdní Ukřižování. Pozornost budí dva Goyovy obrazy - Nahá Maja a Oblečená Maja, které byly původně zasazeny do jednoho rámu.
Pokud patříte k obdivovatelům vlámského malířství, jistě už víte, že v Pradu na vás čeká lahůdka: nejslavnější a nejobdivovanější obraz Hieronyma Bosche Zahrada pozemských rozkoší. Krásný je i další Boschův triptych s názvem Vůz sena (1495 - 1500). Německé umění je zastoupeno dvěma deskovými obrazy s názvem Adam a Eva (1507) od Albrechta Dürera. Tím výčet lákadel madridského Prada zdaleka nekončí.

Informace
Museo Nacional del Prado, Paseo del Prado, Madrid. Vstupné 6 eur, snížené 3 eura, otevřeno denně od 9 do 20 hodin mimo 1. 1. a svátky. Bližší informace na www.museoprado.mcu.es


tema_galerie_newyork_mMuzeum moderního umění, New York
Od Van Gogha k designu

Na samém začátku, ve 20. letech minulého století, vlastnilo newyorské Muzeum moderního umění osm grafických listů a jednu kresbu, které dostalo jako dar. Dodnes se jeho sbírky rozrostly na víc než 150 tisíc obrazů, soch, kreseb, grafik, fotografií, architektonických modelů a designových předmětů. Úctyhodné jsou jeho knihovna a archív se 300 tisíci položkami, označované za největší svého druhu na světě.
V budově na Manhattanu sídlí muzeum od roku 1939. Jako první na světě otevřelo oddělení architektury a designu, filmu, videa a fotografie. Jeho sbírky představují jeden z nejucelenějších a nejširších pohledů na moderní umění na světě.

Zajímavá díla
V oddělení malířství se začíná od Cézanna a van Gogha přes kubismus, expresionismus, surrealismus, abstraktní umění a abstraktní expresionismus až k současnému americkému a světovému umění. Expozice fotografie zachycuje práce zakladatelských osobností světové fotografie a přes avantgardu dospívá až k Cindy Shermanové a Andreasu Gurskému. Muzeum moderního umění v New Yorku se stalo průkopnickou institucí mezi světovými galeriemi v oblasti architektury a designu. Expozice začíná převratným hnutím Arts and Crafts z konce 19. století a dokládá všechny styly a hnutí 20. a počátku 21. století. Muzeum vlastní archív architekta Miese van der Rohe. V expozici designu najdou návštěvníci přes tři tisíce předmětů, od stolního náčiní po helikoptéru.
Návštěva muzea stojí za to už jen proto, abychom viděli, jak živý je zájem nejširšího amerického publika o umělecké výboje současnosti. V muzejních sálech panuje atmosféra, na jakou z domova nejsme zvyklí.

Informace
The Museum of Modern Art, 11 West 53 Street, New York, mezi Pátou a Šestou Avenue. Otevřeno denně 10.30 až 17.30 hod., v pátek až do 20 hod., v úterý zavřeno. Vstupné 20 dolarů, děti do 16 let zdarma. Více na www.moma.org


tema_galerie_milan_mPinacoteca di Breda, Milán
Mistrovská italská renesanční díla
Do nádherného pozdně barokního paláce, v němž sídlí Pinacoteca di Brera, se sjíždějí zejména milovníci renesančního umění. Základ zdejších sbírek totiž tvoří renesanční díla, pocházející především z Benátek, Lombardie a Marky. Pinacoteca vznikla za vlády Napoleona Bonaparta jako italská varianta pařížského Louvru. Podobně jako Louvre mapuje prostřednictvím vybraných děl dějiny evropského umění. Jedním je však zcela ojedinělá: je tu soustředěno neobvykle velké množství fresek ze 14. až 16. století.
Překvapí vás i vysoký počet rozměrných oltářních obrazů. Vysvětlení je zcela jednoduché: do prostor pinakotéky byly na počátku 19. století hromadně přemisťovány obrazy z kostelů a klášterů, které byly za vlády Napoleona Bonaparta rušeny. Z budov, jež byly odsouzeny ke zbourání, sem dokonce byly přemístěny obrovské fresky nebo celé dekorativní cykly. V roce 1803 se Pinacoteca stala součástí Academie delle Belle Arti a o tři roky později přišel na svět její první katalog. Sbírky jsou od té doby průběžně doplňovány. Galerii lze vytknout snad jen to, že návštěvnický okruh zůstává už dvě stě let téměř stejný a jistě by neuškodilo jeho rozšíření.

Zajímavá díla
Uvidíte tu například proslulé Raffaelovo zasnoubení Panny Marie z roku 1504 - oltářní obraz, který se považuje za vrchol malířova raného období. Od doby napoleonské nadvlády se v galerii nachází rovněž Madona s dítětem (1510) od jednoho z předních tvůrců benátské malířské školy Giovanniho Belliniho. Ke klenotům galerie patří například Belliniho Pieta, tempera na dřevě z let 1465 až 1470, která představuje významný zlom v autorově tvorbě. Jsou tu tak důležité obrazy jako třeba rozměrné plátno Kázání svatého Marka v egyptské Alexandrii (1504 až 1507) od bratrů Gentila a Giovanniho Belliniů, které výborně charakterizuje benátské renesanční umění. Za nejvýznamnější dílo uložené v této galerii je považován obraz Oltář Montefeltro (1472 až 1474) od Piera della Francesca. Výjev je zasazený do nádherně ztvárněného renesančního interiéru, nad jehož propracovaností se tají dech. K nejvýše ceněným zdejším dílům patří rovněž Oplakávání mrtvého Krista (kolem 1506) od Andrea Mantegny, které stárnoucí umělec zřejmě namaloval s úmyslem nechat je umístit na vlastní hrob.
Pokud se zajímáte spíše o fresky, pak můžete v sále nedaleko vstupu do pinakotéky obdivovat nádhernou nástěnnou výzdobu z oratoře Porro v Micchirolu (asi 1377). Fresky patří k nejvýznamnějším lombardským dílům 14. století.
Pinacoteca di Brera nesoustřeďuje pouze renesanční umění. Najdete tu mimo jiné například jeden z nejvýznamnějších italských obrazů z 19. století, Hayezův Polibek (1859), který měl symbolicky zobrazovat spojenectví Francie a Itálie v době italského boje za nezávislost.

Informace
Pinacoteca di Brera, Via Brera 28, Milán. Plné vstupné 5 eur, snížené 2,50 eura, otevřeno úterý až sobota 8.30 až 19.30, zavřeno v pondělí, 1. 1., 1. 5. a 25. 12. Další informace na www.brera.beniculturali.it


tema_galerie_ividen_mKunsthistorisches Museum, Vídeň
Zrcadlo vkusu Habsburků
Za poklady uložené v tomto vídeňském muzeu vděčíme sběratelské vášni panovnického rodu Habsburků. Kořeny sbírek sahají až do 15. století. Od těch dob všichni další habsburští vládci doplňovali kolekci o další a další díla. Nejvíc se o bohatství souboru zasloužil v 17. století prasynovec císaře Rudolfa II. arcivévoda Leopold Vilém, který si do Vídně přivezl přes 1400 uměleckých děl. Sběratelská vášeň neminula ani Marii Terezii, která nakoupila například několik krásných oltářních obrazů z jezuitských kostelů a pět velkých Rubensových obrazů. Ze skladby sbírky je patrné, jak moc bylo Habsburkům blízké italské umění. Díla Raffaelova, Messinova či Tizianova patří k těm nejcennějším. Výsledkem dobrých vztahů mezi španělskými a rakouskými Habsburky je kolekce portrétů, které do Vídně poslal Diego Velázquez. Pro české milovníky umění je jistě velkou devízou tohoto muzea jeho dostupnost. Do 7. ledna 2007 probíhá v muzeu výstava Bellini, Giorgione, Tizian a renesanční malba, která se těší obrovské návštěvnosti.

Zajímavá díla
Vídeňské Kunsthistorische Museum si možná spojujete s obrazem Léto (1563) od Giuseppa Arcimbolda, kterého v roce 1562 povolal do Prahy císař Ferdinand I. Malíř poté nějaký čas žil u dvora jako portrétista. Proslavil se zejména hlavami komponovanými z květin, plodů nebo knih. Ve Vídni rovněž můžete vidět jeho obraz Alegorie vody.
Mezi zdejšími poklady nechybí rozměrná Rubensova plátna, především Nanebevzetí Panny Marie (kolem 1614). Nádherná je Raffaelova Madona v lukách (1506). V císařské obrazárně se budete moci pokochat také dílem Albrechta Dürera s názvem Portrét mladé Benátčanky (1505) z významného období autorovy tvorby. Milovníky holandského malířství láká do Vídně zejména Vermeerův olej na dřevě Alegorie malířství (1665 - 1666). Pokud máte rádi španělské umění a zatím jste se nedostali do madridského Prada, právě ve Vídni můžete zhlédnout ukázku prací Diega Velázqueze, který namaloval portréty řady Habsburků, zejména dětí, jež prý miloval. Krásná je například jeho Infantka Markéta v modrých šatech z roku 1659. Dojetí vzbuzuje Velázquezův portrét Princ Filip Prosper. Urozený chlapeček stál malíři modelem v pouhých dvou letech a zanedlouho poté zemřel.

Informace
Kunsthistorisches Museum, Maria-Theresien Platz, Vídeň. Vstup 10 eur, snížené 7,50 eura, rodina za 20 eur. Otevřeno je od úterý do neděle 10 až 18 hodin, ve čtvrtek 10 až 21 hodin, v pondělí zavřeno. Další informace na www.khm.at


tema_galerie_ermitaz_mErmitáž, Petrohrad
Chlouba ruských carů

Za jednou z největších a nejrozmanitějších sbírek umění se vypravte do ruského Petrohradu. Carská dynastie vynaložila obrovské finanční prostředky, aby shromáždila sbírku, jež by se rovnala sbírkám západních panovníků, anebo je dokonce kvalitou a obsáhlostí i předčila. Ermitáž je dnes zajímavým zrcadlem vkusu ruských panovníků a díky bohatství a moci původních majitelů obsahuje řadu skutečných skvostů. Za obsáhlost vděčí zdejší sbírky především panovnici Kateřině II., která nakupovala významná díla po celé Evropě a podařilo se jí získat řadu cenných kolekcí od předních sběratelů a šlechticů. V roce 1779 dokonce koupila celou galerii se zajímavými vlámskými a holandskými obrazy ze 17. století. Sběratelství bylo carevninou největší vášní, do níž investovala obrovské úsilí a finanční prostředky. Příliv špičkových děl neustal ani poté, co byly po revoluci všechny sbírky v Ermitáži znárodněny. Po zrušení Muzea moderního a západního umění v Moskvě se do Ermitáže přesunula Matissova, Picassova, Gauguinova, Van Goghova či Cézannova díla.

Zajímavá díla
Ačkoli v Ermitáži jsou výborně zastoupeny všechny evropské malířské školy od 14. do začátku 20. století, v poslední době se sem ve velkém sjíždějí zejména obdivovatelé Pabla Picassa a Henriho Matisse. Vidět tu můžete například Picassovu Ženu s vějířem (1908), jež je krásným příkladem Picassem stvořeného stylu analytického kubismu. V Rusku na začátku 20. století vznikla největší sbírka děl Henriho Matisse na světě a její část je nyní k vidění právě v Ermitáži. K nejzajímavějším dílům patří Rozhovor (1909) a Tanec (1910).
Bohatě je zastoupena holandská a vlámská barokní malba, obsáhlá je i kolekce francouzského umění od 17. do 20. století. K nejproslulejším dílům v Ermitáži patří Rembrandtův Návrat ztraceného syna (1668 až 1669). Věhlas si získala i umělcova Danaé (1636 až 1650), která se v 80. letech minulého století stala terčem vandalů. Nádherná je Flora (1634) - portrét Rembrandtovy manželky, který vznikl v roce jejich svatby. Z italských děl uvidíte například Rubensovo plátno Perseus osvobozuje Andromedu (asi 1622). Pokud máte rádi severskou malbu 19. století, upoutá vás obraz Noční přístav od Caspara Davida Friedricha, s úžasnou zádumčivou atmosférou.

Informace
Dvorcovaja naberežnaja 34, Petrohrad. Vstup 350 rublů, děti a důchodci zdarma, otevřeno od úterý do soboty 10.30 až 18 hodin, v neděli 10.30 až 17 hodin, v pondělí zavřeno. Další informace na www.hermitagemuseum.org


tema_galerie_brugy_mGroeninge Museum, Bruggy
Malíři, kteří změnili středověk
Žádná galerie na světě nemá tak skvělou sbírku vlámských primitivů jako Groeninge Museum v Bruggách. Znalci umění vědí, jakou hodnotu podobné obrazy představují. Ti, kdo se s kvalitami starého vlámského umění teprve seznamují, by se neměli nechat odradit termínem "primitivové". Znamená totiž, že tito malíři 15. století jako první (latinsky primus) použili nový malířský styl a techniku, která znamenala revoluci v umění středověku. Malíři, jako byl Rogier van der Weyden, Hans Memling, Jan van Eyck a další, dosáhli dokonalosti v zobrazování detailů. Studovali strukturu látek a dalších materiálů a potom je malovali s udivující přesností. Kunsthistorici zjistili, že při velkém zvětšení se dokonce v očích postav na obraze odrážejí lidé, stojící kdesi mimo obraz.

Zajímavá díla
Chloubou sbírky je deskový obraz Jana van Eycka Madona s kanovníkem Jorisem van der Paele z roku 1436. Důkazem van Eyckova realismu je obraz jeho manželky Markéty, ženy s pohledem pichlavých očí. Krásný je Memlingův Oltář svatého Kryštofa nebo Křest Páně, dílo Gerarda Davida. V expozici Groeninge Musea nechybí obrazy Hieronyma Bosche ani velká jména vlámského umění 19. a 20. století, Fernanda Khnopffa, Reného Magritta nebo Paula Delvauxe. Sbírka vznikala už od 18. století. V nynější budově je od přelomu let 1929/30. Před třemi lety prošla instalace zásadní rekonstrukcí. Expozice se pravidelně obměňuje, takže při opakované návštěvě můžete zažít nejedno překvapení.

Informace
Groeninge Museum, Bruggy, Dijver 12. Otevřeno denně kromě pondělí, 9.30 až 17 hod., vstupné 8 eur, děti do 13 let zdarma. Více na www.museabrugge.be .


tema_galerie_londyn_mNárodní galerie, Londýn
Dílo nadšených sběratelů
Výjimečnost této galerie spočívá už v tom, jak vznikla. Na rozdíl od Louvru či Prada zde není uložena šlechtická sbírka. Galerii založili sběratelé a obchodníci. S nápadem shromáždit díla významných malířských škol a zpřístupnit je široké veřejnosti přišel na začátku 19. století druhý hrabě z Liverpoolu Robert Banks Jenkinson. V dubnu 1824 tento politik koupil uměleckou sbírku od zakladatele banky Lloyds, obchodníka Johna Julia Angersteina, a ta se stala základem fondů národní galerie. National Gallery v Londýně otevřela své brány návštěvníkům 10. května 1824. Další význačná díla sem postupně věnovala řada zkušených sběratelů a obchodníků, které nadchla myšlenka obrovské sbírky přístupné všem milovníkům umění. Pinakotéka od počátku odrážela vkus a sběratelský cit anglické obchodnické buržoazie, což z ní dělá světový unikát. Brzy se ukázalo, že stávající prostory nedokáží rozrůstající se sbírku pojmout, a tak se v roce 1838 galerie slavnostně přesunula do současného sídla na Trafalgar Square. Za zmínku stojí, že vstup je již od roku 1838 zdarma.

Zajímavá díla
Sbírka s více než 2000 obrazy patří k nejcennějším na světě. Dokonale mapuje vývoj evropského umění od 14. do počátku 20. století. Převažuje italské malířství, bohatě zastoupeno je však i severské malířství 15. a 16. století. Po desítkách sálů se můžete toulat několik dní, aniž byste si stačili detailně prohlédnout všechny exponáty. Pokud vás zajímají zdejší nejproslulejší díla, pak se určitě zastavte u Podobizny manželů Arnolfiniových (1434) od Jana van Eycka. K nejzajímavějším exponátům v National Gallery patří proslulý kartón Leonarda da Vinci Svatá Anna samotřetí (1500 až 1505). Nádherné dílo se opakovaně stává terčem vandalů: v roce 1962 ho jeden z návštěvníků galerie pořezal nožem, v roce 1987 ho jiný turista zasáhl střelou z pistole. Ke klenotům sbírky se řadí rovněž Leonardova Madona ve skalách (1508). První verze tohoto obrazu vznikla o dvacet let dříve a je uložená v Louvru. Dále zde můžete vidět slavný Bronzinův deskový obraz Venuše a Cupido, Caravaggiovu Večeři v Emauzích či Paridův soud od Petera Paula Rubense. Dobře je zastoupeno nizozemské malířství, krásná je například Vermeerova Mladá žena sedící u spinetu (kolem 1670) a samozřejmě Rembrandtova Žena koupající se v potoce (1654), patřící k nejlepším autorovým dílům.

Informace
Trafalgar Square, Londýn. Otevřeno denně od 10 do 18 hodin, ve středu od 10 do 21 hodin, vstup zdarma. Další informace na www.nationalgallery.org.uk

tema_galerie_auffizi
Galerie Uffizi
Snímek: Bloomberg News

Uffizi, Florencie
Perly italského malířství
Pokud milujete italské umění, určitě se vypravte do Florencie, konkrétně do galerie Uffizi. Řadí se mezi nejdůležitější světové obrazárny a potěší zejména obdivovatele renesančního malířství. Sídlí v nádherné renesanční (původně administrativní) budově Palazzo degli Uffizi z let 1560 až 1580, přebudované v roce 1737 pro umístění sbírky rodiny Medicejských. Dnes je Uffizi vůbec největší renesanční pinakotékou, zatímco sochy, etruské umění a užité umění z původní sbírky putovaly do jiných muzeí ve Florencii. V prostorných chodbách paláce zůstalo rozmístěno asi čtyřicet skulptur, mezi nimi například řecká socha Venuše Medicejská ze 3. století př. n. l. Nádherně koncipovaná galerie s krásným interiérem je považována sama o sobě za umělecké dílo.

Zajímavá díla
Působivá expozice na vás čeká hned ve druhém sále, zasvěceném Giottovi a toskánským malířům 13. století. Společně je tu vystavena Cimabuova Madonna di Santa Trinita (1285 - 1286) a Giottova Madonna di Ognissanti (1310). S galerií Uffizi si mnozí spojují především Boticelliho obraz Zrození Venuše (okolo 1486), od stejného autora zde dále uvidíte například obraz Alegorie jara (1477 - 1478). Najdete je v jednom z největších sálů, který nedávno vznikl propojením původních pěti menších místností. Ve stejném sále upoutají vaši pozornost další cenná díla toskánských a vlámských malířů, například Filippina Lippiho, Rogiera van der Weydena a Hanse Memlinga. V úseku věnovaném benátským malířům 15. století uvidíte zejména díla Giovanniho Belliniho a Giorgiona. Svůj samostatný sál má v galerii například Michelangelo Buonarroti, Tizian a Caravaggio. Do 7. ledna probíhá v galerii Uffizi výstava Leonardo da Vinci - univerzální génius.

Informace
Piazzale degli Uffizi, Florencie. Otevřeno úterý až neděle 8.15 až 18.50, zavřeno v pondělí, 1. 1., 1. 5. a 25. 12.. Vstupné 6,50 eura, snížené za 3,25 eura. Další informace na www.polomuseae.firenze.it


tema_galerie_mnichov_mAlte Pinakothek, Mnichov
Poklady německého malířství

Jen dvě hodiny jízdy od českých hranic vás dělí od pohledu na jednu z nejzajímavějších sbírek evropského umění 14. až 18. století. Bavorští panovníci se od 16. století velmi zajímali o umění a výsledkem jejich sběratelské vášně se stala poměrně rozsáhlá sbírka, obsahující zejména díla významných německých autorů. Panovnický rod Wittelsbachů za tři sta let nashromáždil tolik obrazů, že si pro jejich uložení nechali postavit speciální budovu. Tak vznikla galerie Alte Pinakothek, oficiálně otevřená v roce 1836.

Zajímavá díla
Vystaveno je asi 700 obrazů, vybraných z mnohem početnějších fondů. Základem sbírky jsou historické obrazy pocházející z majetku Viléma IV. Bavorského a jeho manželky, mezi nimi například cenný Altdorferův obraz Alexandrova bitva. Rozsáhlá je expozice raného německého malířství, kam patří třeba Dürerova slavná Vlastní podobizna (1500). Dále tu najdete díla Matthiase Grünewalda, Hanse Holbeina a dalších. Nechybí samozřejmě italské malířství 15. a 16. století. Početně jsou zastoupeni vlámští tvůrci, vystaven je tu například známý van Dyckův obraz Zuzana a starci. Celý jeden sál je věnován tvorbě Petera Paula Rubense. V expozici francouzských malířů 17. století zaujmou Poussinova díla, španělské umění reprezentuje El Greco či Murillo. Na sbírky Staré pinakotéky navazují expozice v severněji položené Nové pinakotéce, kde jsou k vidění díla z 19. století.

Informace
Alte Pinakothek, Barer Str. 27, Mnichov. Otevřeno denně kromě pondělí 10 až 18 hodin, v úterý 10 až 20 hodin. Vstupné 5,50 eura. Bližší informace na www.pinakothek.de

Michaela Klevisová

Knižní tip
V nakladatelství Knižní klub vychází již několikátým rokem řada publikací Slavné galerie světa. Ediční řada, doplněná spoustou reprodukcí, vás provede nejznámějšími světovými sbírkami.
www.euromedia.cz , www.knizniklub.cz


Další galerie

Tate Gallery, Londýn
www.tate.org.uk

Tate Modern, Londýn
www.tate.org.uk/modern

Centre Pompidou, Paříž
www.centrepompidou.fr

Musée d´Orsay, Paříž
www.musee-orsay.fr

Puškinovo muzeum, Moskva
www.museum.ru/gmii

Treťjakovská galerie, Moskva
www.tretyakov.ru

Metropolitní muzeum, New York
www.metmuseum.org

Muzeum Salomona R. Guggenheima, New York
www.guggenheim.org

Guggenheimovo muzeum, Bilbao
www.guggenheim-bilbao.es

Vatikánská muzea, Vatikán
www.vaticanoweb.com

Státní umělecké sbírky, Drážďany
www.skd-dresden.de

Královské muzeum umění, Antverpy
www.kmska.be

Stedelijk Museum, Amsterodam
www.stedelijk.nl