Redakční los v rámci našeho testu jako na první ukázal na Penzijní společnost České spořitelny. Ke kontaktu jsme využili informační linku banky.

Operátorka reagovala pohotově a přepojila nás na patřičné oddělení, které má tyto produkty na starosti. Schůzka byla domluvena hned na pondělní ráno "po otvíračce".

Pro získání pořadového čísla na pobočce stačilo zvolit "Nový klient". Po oznámení, že se nebude zakládat běžný účet, ale uzavírat důchodové spoření, tedy vstupovat do toho II. pilíře, to začalo.

Identifíkace proběhla zadáním informací z občanky do systému. +5 minut 
Vysvětlení principu vyvedení 3 % ze státního "pilíře" a doložení svých 2 % z aktuálního příjmu se prodebatovalo hned zkraje. 

Hrubý příjem? Řekněme že 30 tisíc Kč měsíčně.
Přibližné měsíční náklady na živobytí: hypotéka, náklady na bydlení, náklady na jídlo, ostatní náklady...

Představy o budoucím důchodu?: Chtěl by ve svém důchodu za téměř 42 let pobírat 15 tisíc Kč. 

Investiční dotazník: Zjištění míry tolerance k riziku dle odpovědí na 9 jednoduchých otázek, vysvětlení, co to jsou akcie, dluhopisy... Získali jsme upozornění na to, že návratnost investice v II. pilíři není garantována.

Kolega byl nakonec vyhodnocen jako Klient s vynikajícími znalostmi investičních nástrojů a konzervativně orientovaný. +10 minut

Dotazy zvědavého/málo informovaného klienta: Až v této fázi došlo na pomyslné lámání chleba.

Jak bude probíhat správa prostředků? Budu moci nějak měnit strategie? Odpověď: Ano. (ovšem bez upřesnění, jak často)

Proč jsme zadávali při vyplňování smlouvy mé mobilní telefonní číslo? Odpověď: Měsíčně Vám budou chodit SMS o stavu portfolia.

Je to tedy tak, že z II. pilíře už nebudu moci vystoupit? Odpověď: Ano, toto rozhodnutí je třeba si rozmyslet, k vyvedeným prostředkům budete mít přístup až v okamžiku odchodu do penze. Před samotným podpisem vám samozřejmě dáme možnost přečíst si jak smlouvu, tak veškerou dostupnou dokumentaci.

 Penzijní připojištění


Porovnejte výkonnost všech penzijních fondů a uzavřete smlouvu s tím nejvýhodnějším pro Vás. Za stávajících podmínek pouze do listopadu. Zjistěte optimální měsíční příspěvek dle nového zákona.>> Průvodce penzijním připojištěním


 

Co kam budu muset potom ještě zajít oznámit? Odpověď: Kopii smlouvy zaneste zaměstnavateli, ten informuje patřičné úřady, vás to z hlediska úkonů již nijak nezatíží. (Nepřesné, zaměstnavateli to písemně oznámíte až v okamžiku, kdy budete mít potvrzeno od Centrálního registru smluv, že vaše smlouva je v pořádku

O kolik Kč přesně se mi tedy dle stávajících parametrů sníží můj měsíční příjem? Chci znát přesnou částku. To mu však není nikdo schopen říci, kolegyně z vedlejší přepážky dokonce prohlašuje, že "Vše zůstane stejné". (Což samozřejmě nezůstane, hrubý příjem se mu sníží o 600 Kč).

Slečna konzultantka začíná hledat spásu v bankovním programu, který od počátku našeho sezení sytí informacemi. Bohužel, patrně v něm bylo cosi špatně zaškrtnuto, například i požadavek na založení doplňkového penzijního připojištění ve výši 1000 Kč.

Program tedy začíná zobrazovat nesouvisející výpočty, které se následně objevují i na vytištěném návrhu smlouvy a klienta i poradkyni poněkud matou.

"Začínám ztrácet důvěru, slečna poradkyně zase půdu pod nohama." + 20 minut

Zjišťování, co se vlastně špatně v programu zakliklo zabralo dalších +10 minut, které poradkyně strávila na telefonu s erudovanější kolegyní, která odhalila některá špatně zaškrtnutá a vyplněná políčka.

V pobočce seděl zhruba 50 minut, před sebe dostal špatnou verzi návrhu na uzavření smlouvy, na informace se aktivně ptal, ale nebylo na ně přesvědčivě odpovídáno. Společně s návrhem na uzavření smlouvy dostal také papírovou verzi Informací o systému důchodového spoření a Klíčovými informacemi o důchodovém fondu.

Po příchodu vedoucí pobočky se navíc dozvěděl, že slečna konzultantka ještě nemá dokončeno potřebné školení k prodeji daného produktu. Padla nabídka, že se může přesunout ke kolegovi, který školení má, nebo si počkat, až si slečna školení dodělá a ozve se, údajně za týden. (Což se opravdu stalo, na klienty nezapomínají)

S omluvami za způsobené zdržení však paní vedoucí také prohlásila, že se naštěstí vlastně nic závažného nestalo, neboť smlouva by stejně vešla v platnost počátkem příštího měsíce, takže vlastně není kam spěchat.

Po domluvě na setkání v příštím týdnu odešel z pobočky, ohledně II. pilíře zmaten více, než při svém příchodu. Jediná věc je nakonec jasná, s podpisem zatím opravdu není kam spěchat.