Druhým v pořadí redakčního reality testu penzijních poradců se v prvním týdnu letošního roku se stala Česká pojišťovna.

Ke kontaktu stačilo využít telefonní číslo nalezené přímo na webu pobočky poblíž redakce. "Ano, na pobočce vyřizujeme založení smluv důchodového spoření, můžete se zastavit kdykoliv", zněla odpověď... 

"Malá pobočka byla celkem nevytížená a paní u jedné přepážky se rovnou ptala, zda jsem to já, ten, kdo volal a ptal se na II. pilíř." Po potvrzení byl kolega přesměrován na specialistku přes důchodové spoření, která je k pobočce přidělena. 

Sotva dosedl, paní se již ptala, co vlastně o důchodovém spoření ví a co by si chtěl nechat vysvětlit. Strategicky se tvářil neutrálně a nechal ji vyložit její verzi.

Dočkal se vysvětlení principu vyvedení 3 % ze státního pilíře a doložení 2 % "z vlastního", proto by také měl počítat s poklesem svého měsíčního příjmu. Poradkyně nastínila současný stav penzijního systému a výhodnost i nutnost penzijní reformy v českém provedení. Proběhla i zmínka o osobním názoru, kterým se poradci či prodejci čehokoli rádi ohání.

V neposlední řadě paní při teoretickém výkladu zabrousila k existeci takzvaných předdůchodů. (Ovšem ty budou pouze v rámci III. pilíře+10 minut

Po nastartování PC následoval krátký výpočet a grafické znázornění potenciálních důchodových možností.
Hrubý příjem: řekněme 30 tisíc Kč
Přibližné měsíční náklady na živobytí: hypotéka, náklady na bydlení, náklady na jídlo, ostatní náklady...
Představy o budoucím důchodu: Chtěl by ve svém důchodu za téměř 42 let pobírat 15 tisíc Kč

 Penzijní připojištění


Porovnejte výkonnost všech penzijních fondů a uzavřete smlouvu s tím nejvýhodnějším pro Vás. Za stávajících podmínek pouze do listopadu. Zjistěte optimální měsíční příspěvek dle nového zákona.>> Průvodce penzijním připojištěním


 

Investiční dotazník: Zjištění spořícího profilu zájemce dle odpovědí na 5 jednoduchých bodovaných otázek, vysvětlení, co jsou dluhopisy, akcie.. Máte zkušenosti s finančími produkty či s investičními nástroji? Vyhodnocen byl nakonec jako klient s vyváženým spořicím profilem, nicméně na hranici (o 1 bod) s dynamickým. +10 minut

Dotazy zvědavého/málo informovaného klienta:

Jak bude probíhat správa prostředků? Budu moci nějak měnit strategie? Odpověď: Ano, bezplatně jednou do roka. Pokud budete zasahovat častěji, tak jedna změna za 500.

Je to tedy tak, že z II. pilíře už nebudu moci vystoupit? Odpověď: Ano, rozhodnutí je trvalé, proto si jej dobře promyslete. Zjednodušeně ale lze říci, že na tom získáte, o správě prostředků budete moci rozhodovat, přehled vám umožníme prostřednictvím webového přístupu a vyvedené finance podléhají dědickému řízení.

O kolik Kč přesně se mi tedy dle stávajících parametrů tedy sníží můj měsíční příjem? Odpověď: "Z vašeho hrubého měsíčního příjmu 30 tisíc Kč to bude 600 Kč." (Tedy ta 2 %)

Co když přijdu o zaměstnání, co potom? Odpověď: V okamžiku ztráty zaměstnání přestáváte do pilíře přispívat. Pro tento případ můžeme nabídnout pojištění, které po dobu vaší nezaměstnanosti, neiniciované z vaší strany, převezme vaše závazky vůči II. pilíři. (Vhodně využitá příležitost prodat něco navíc+10 minut

Z dalšího rozhovoru s paní poradkyní vyplynulo, že se jedná o jejího prvního klienta, a že ona sama zrovna absolvovala potřebná interní školení.

Vyplněnou (nepodepsanou) smlouvu i s dodatkovými informačními materiály a podmínkami je možné si vzít domů, případně je rovnou ukázat partnerce či členům rodiny, kdyby měli zájem.

Stavit se na pobočce k finálnímu podpisu lze v jakýkoliv pracovní den. Kdyby někdo z okolí potřeboval objasnit některé další informace, ať se klidně také zastaví. +10 minut (a poradkyně se po týdnu opravdu ozvala s návrhem na sjednání finální schůzky)

"Všehovšudy odcházím po 45 minutách s pocitem, že důchodové spoření bych měl mít, ale nemusím se k němu hned teď upisovat", říká kolega.