Pravdou je, že není titul jako titul a ne každá zahraniční instituce je zárukou kvality vzdělání a proto je třeba opravdu pečlivě vybírat. Především zahraniční organizace pečlivě hodnotí kvalitu studijního programu a věhlas zahraniční vzdělávací instituce, která akreditaci studiu uděluje.

Na praktické zkušenosti se studiem MBA a následným uplatněného v praxi jsme se zeptali Tomáše Cinka, absolventa Anglo-Americké University v Praze.

Jaké vzdělání jste absolvoval před nástupem na studium MBA na Anglo-Americké univerzitě a jaké zkušenosti jste před tím nabral?

První pracovní zkušenosti jsem začal sbírat již během studia japonské a německé filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Polovinu čtvrtého ročníku jsem strávil jako manažer malého obchodu s českými suvenýry v pavilonu České republiky na Světové výstavě EXPO 2005 v Japonsku.

Po ukončení studií jsem rok a půl pracoval jako manažer prodeje zemědělských komodit na Evropském trhu. S ohledem na úplný začátek kariéry jsem měl zájem vyzkoušet si i něco jiného, takže když se objevila možnost nastoupit na pozici ředitele kanceláře generálního ředitele České pošty, neváhal jsem dlouho.

Rok a půl úzké spolupráce s nejvyšším vedením a členy dozorčí rady mě obohatil o velké množství informací o manažerském řízení velké společnosti a byl tak i impulsem k mému studiu MBA.

Proč jste se rozhodl usilovat o titul MBA?

Po roce pasivního sledování zkušených manažerů při řízení největšího zaměstnavatele v České republice jsem si začal uvědomovat, že je jednak čas přejít na druhou stranu – tu výkonnou, ale že mi k tomu rovněž chybí formální ekonomické a manažerské vzdělání a praktická zkušenost s jeho aplikací.

Jakým způsobem jste vybíral institut, kde budete studovat?

Nejprve jsem si stanovil priority, kterými byly co nejvyšší kvalita MBA programu, mezinárodní akreditace, vynikající reputace přednášejících, důraz na praxi a v neposlední řadě výuka v angličtině. Limitujícím faktorem byla cena, která nemohla přesáhnout půl milionu. Chapman University a jejich program na Anglo-americké univerzitě splňoval všechny mé požadavky.

Jak hodnotíte s odstupem svoji volbu? Čím vás studium překvapilo příjemně a v čem naopak spatřujete potenciál ke zlepšení?

S odstupem času mohu říci, že jsem zvolil správně. Příjemně mě překvapily bohaté praktické zkušenosti přednášejících a jejich ochota se s námi o ně dělit.

Možnost tři víkendy diskutovat o efektivních nástrojích provozního managementu na straně jedné a úskalích při jeho aplikaci na straně druhé s manažerem, který dokázal překlopit neefektivní postkomunistickou výrobu ve výrobu just-in-time bylo velice příjemným překvapením.

Mezi další překvapení patří vysoká úroveň spolužáků z celého světa, kteří měli rovněž významný podíl na celkové kvalitě studia.

Velice dobře na mě zapůsobila i promyšlenost struktury celého programu, kde začínáte finančním účetnictvím, ekonomií, aplikovanou statistikou, abyste se pak přes marketing, mezinárodní obchod, projektový management, finanční řízení, atd. dopracovali ke globálním a dlouhodobě udržitelným strategiím řízení společností.

Nepříjemným překvapením byla velká náročnost studia. Studium trvalo rok a půl. A systém tří víkendů ve škole s pouze jedním volným víkendem měsíčně a večery věnovanými studiu byl náročnou zkouškou pro moji partnerku a děkuji jí tímto za podporu a trpělivost.

Hledal jste své uplatnění už během studia, nebo až po něm?

Nové uplatnění jsem začal hledat na konci studia.

Jakým směrem se ubírá vaše profesní dráha od doby studia?

Po ukončení studia jsem se zúčastnil několika pohovorů s headhuntery a manažery firem a nakonec si vybral pozici finančního ředitele v evropské pobočce japonské výrobní společnosti.

Jak rozhodující bylo nabití titulu při získávání vašeho stávajícího zaměstnání.

Absolvování programu na Chapman University bylo při získávání mého stávajícího zaměstnání naprosto klíčové. Nově nabité znalosti především finančního účetnictví a finančního řízení načerpané během mého studia byly jedním z rozhodujících faktorů. Studium MBA vás ale rovněž naučí se na společnost dívat jako celek, což je z pohledu mého zaměstnavatele další významnou přidanou hodnotou.

V čem nejvíce uplatníte nabité vědomosti ze studia ve stávající praxi?

S ohledem na zodpovědnost za kompletní finanční toky využívám na denní bázi již zmíněné finanční účetnictví a finanční management.

Při jednáních s obchodním ředitelem o schvalování prostředků na jejich marketingové aktivity využívám znalosti z mezinárodního obchodu a marketingu.

S ředitelem výroby mohu věcně jednat o zvyšování efektivity výroby, optimalizaci logistiky skladovacích zásob a souvisejících nákladech.

Máte ze svých dosavadních zkušeností pocit, že si zaměstnavatelé v ČR cení spíše tradičních českých titulů, nebo považují zahraniční tituly za větší přednost? A zajímá je více titul, nebo institut, na kterém byl získán?

Z mých zkušeností mohu říci, že je pro zaměstnavatele důležitější institut než samotný titul, protože se již očividně setkali s nekvalifikovanými držiteli titulu MBA. Výjimkou je ale například společnost AGROFERT Holding, kde mi ve druhém kole řekli, že u nich je titul MBA obecně spíše nevýhodou a kladou důraz výhradně na pracovní zkušenosti.

Myslíte si, že nabitý titul bude výrazně ovlivňovat i vaši další dráhu?

Domnívám se, že pravděpodobně ano. S ohledem na absolvování univerzitního vzdělání na Filozofické fakultě a zkušenostmi ze státní správy obecně nejsem „horkým“ kandidátem na zajímavé manažerské pozice. Díky kvalitnímu studiu MBA jsem si však určitou pozornost mezi zajímavými zaměstnavateli získal a současná pozice je toho důkazem, což bude dle mých předpokladů podobné i v budoucnu.

Související