V případě studií MBA či DBA by cena neměla být jediným rozhodujícím kritériem výběru, nesmírně důležitá je zde především kvalita výuky, lektorského a studijního zázemí a úroveň nabídky jednotlivých programů.

Zvyšuje se zájem i nároky studentů

Studium MBA a DBA je chápáno jako další nástroj pro nastartování kariéry a pomáhá nositelům titulů v rychlejším postupu na vyšší manažerské posty. Nelze však tvrdit, že by tendence k jejich získání platila jen ve velkých a nadnárodních firmách. "Typickým studentem MBA již zdaleka není jen muž okolo 35 let, který má VŠ vzdělání a chce se výrazněji posunout v kariéře v nadnárodní korporaci se stovkami nebo tisícovkami zaměstnanců," uvádí k tématu Ing. Ivo Ducheček, ředitel Business Institutu.

Zvyšuje se zájem mladých lidí do 30 let a nárůst zájemců o studium je zaznamenán i mezi uchazeči nad 50 let. Ve studijních programech jsou rovnoměrně zastoupeni studenti z velkých i menších firem a rovněž podnikatelé, kteří plánují rozjezd nebo restart podnikání. "Naše studium MBA často pomáhá lidem, kteří zakládají nebo naplno rozjíždějí vlastní firmy. Takových lidí je více než čtvrtina a studium MBA jim dodá znalosti potřebné k úspěchu v podnikání," doplňuje Ivo Ducheček.

Studium MBA a DBA však není alternativou klasického vysokoškolského studia. Vůči školám, které se studium snaží takto prezentovat, by měli být zájemci obezřetní. "Tituly MBA a DBA sice nepatří mezi vysokoškolsky uznávané tituly, v praxi však mohou být násobně užitečnější. Pro zájemce, kteří aspirují na manažerské pozice nebo budují vlastní firmy, zcela jednoznačně. Prostřednictvím tohoto typu studia získají studenti nejen nové znalosti, ale především rozšiřují dovednosti v různých oblastech managementu a získají aktuální know-how od lektorů, kteří jsou špičkami ve svých oborech a mají každodenní kontakt s trhem," komentuje situaci Ivo Ducheček.

Zároveň však neplatí, že by MBA a DBA s vysokoškolským vzděláním nesouvisely. Studium MBA je určeno těm, kteří dosáhli minimálně VŠ vzdělání bakalářského stupně, s výjimkami podloženými relevantní praxí. "U studia DBA požadujeme ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského nebo inženýrského stupně minimálně s pětiletým působením na manažerském postu. Pokud bychom z tohoto požadavku slevovali, studijní program by nebyl pro zájemce dostatečně atraktivní. Titul DBA je nejvyšší vzdělávací manažerská meta a tomu musí odpovídat kvalita výuky i interakce mezi studenty," doplňuje Ivo Ducheček.

Z rostoucího zájmu o MBA i DBA studium vyplývá, že zájemci je nestudují jen pro zisk titulu, ale aby načerpali skutečně ucelené informace ve svém oboru, posunuli se v kariéře dopředu, případně i vyřešili problém ze své profesní praxe. "Nezanedbatelný počet zájemců využívá studium MBA k řešení aktuální situace ve svém pracovním nebo podnikatelském životě. Studium MBA jim poskytne zpětnou vazbu i konkrétní návod, který obratem reálně využijí," říká k motivaci studentů Ivo Ducheček.

Není jedno, na které škole MBA získáte

Firmy a HR specialisté se přitom již pečlivě zajímají, kde uchazeč manažerský titul získal. A rozlišují školy, kde je titul jednoduché získat, od těch, které mají prestiž a kvalitní tým lektorů. Protože MBA a DBA studium nepodléhá režimu vysokoškolského zákona a jeho poskytování není zákonem regulováno, leží pozornost na samotných firmách a studentech. V situaci, kdy mezi školami jsou podstatné rozdíly, právě tento přístup zajišťuje potřebnou kontrolu kvality studia. Před studiem na školách bez historie a referencí, s netransparentním studijním plánem, nedostatečným lektorským zázemím nebo nízkou časovou dotací výuky by se měli uchazeči o studium mít na pozoru.

Bonusy a podpora studia

Vedle samotného studia je namístě všímat si i dalších bonusů a celkové podpory studia. V Business Institutu přichází studenti do kontaktu nejen s lektory, ale také s úspěšnými osobnostmi podnikatelského světa. Pořádají se inspirativní setkání, na kterých se řeší konkrétní situace a příklady úspěšných projektů z praxe. Studenti tak získávají další podněty, aby mohli své know-how využít co nejlepším způsobem. Networkingové akce zase umožňují navázat cenné kontakty a v neformální atmosféře si vyměnit poznatky z výuky, workshopů i vlastní kariéry či podnikání.

Kvalitní studium by mělo dostát i vysokým nárokům v oblasti e-learningu, nabídky publikací a materiálů, časové flexibility a profesionální podpory studijního oddělení. Business Institut se může pochlubit vlastní knihovnou a nabídkou více než šesti tisíc odborných publikací, jež jsou studentům k dispozici. Záběr stačí pokrýt více než 20 studijních MBA i DBA programů, ze kterých lze v Business Institutu vybírat. Všichni studenti mají zároveň přístup do on-line sekce, ve které mají veškeré informace a podrobný plán svého studia, možnost přihlašování na interaktivní výuku a odevzdávání prací apod.

Kvalita výuky na prvním místě

Při posuzování všech benefitů je ovšem třeba stále klást důraz na podstatu studia. Bez pečlivého výběru lektorů, kteří jsou zkušení a úspěšní praktici, by totiž uvedené benefity ztrácely na významu. "Ti nejlepší lektoři, špičky ve svých oborech, jsou alfou a omegou našeho úsilí. Tak tomu aktuálně je a zůstane to tak i v budoucnu. Právě v kvalitě našeho lektorského týmu chceme být nadále lídrem a vzorem," uzavírá ředitel Business Institutu Ivo Ducheček.

 

Článek byl publikován v březnovém čísle magazínu Kariéra speciál.

Související