Ta otázka je ale možná špatně položena. Je totiž nutné si vybírat? Člověk jistě může nejprve studovat doma a pak v zahraničí. Nejprve vystudovat magisterský titul a pak MBA. To je ale poněkud zdlouhavá a drahá cesta. Nicméně existují i jiná, časově i finančně méně náročná řešení. Existují totiž vysoké školy, které mají českou i zahraniční akreditaci. Existují vysoké školy, které působí v České republice, ale mají přitom zahraniční vyučující a zahraniční výukové materiály. Jednou z takových škol je Anglo-americká vysoká škola (AAVŠ).

Její magisterský program business and law in international markets má tu zvláštnost, že jeho absolventi získávají jak český titul Mgr., a to díky akreditaci MŠMT, tak také americký ekvivalent MA, jelikož AAVŠ disponuje americkou institucionální akreditací WSCUC. Studium samozřejmě probíhá v angličtině, což otevírá dveře zájemcům z celého světa a Čechům pak umožňuje upevnit si své jazykové znalosti angličtiny na skutečně vysoké úrovni.

Nyní však AAVŠ díky spolupráci s uznávanou švýcarskou univerzitou Sustainable Management School (SUMAS) nabízí studentům ještě další možnost - zkombinovat s magisterským studiem ještě studium MBA, a to ve dvou možných programech: sustainability management nebo finance & responsible investment.

AAU Campus
Foto: AAU

Výuka probíhá v malých skupinách a je zaměřena na individuální potřeby studentů. Zabezpečují ji jak zkušení zahraniční i čeští lektoři AAVŠ, tak švýcarští vyučující a odborníci z praxe. Většina kurzů vedených švýcarskými lektory probíhá v Praze ve večerních hodinách, o víkendu nebo on-line formou. Studium ovšem zahrnuje také pobyt ve Švýcarsku, který se zaměřuje na pracovní návštěvy mezinárodních organizací. Díky možnosti vzájemného uznání některých předmětů je přitom doba studia jen o málo delší než dva roky.

Přínos zahraniční spolupráce

Na otázku, proč se AAVŠ rozhodla rozšířit studium o možnost druhého mezinárodně uznávaného titulu, nám prorektor pro studijní záležitosti David Lipka odpověděl: "Tradiční akademické programy mají svůj jasný smysl, nepokrývají ale všechno. Trh se rychle vyvíjí a my neustále hledáme způsoby, jak tomu přizpůsobit vzdělávací nabídku. Spolupráce se SUMAS je jednou z inovací, kterými na tuto výzvu reagujeme. Spolupráce umožní propojit znalosti a dlouholeté zkušenosti našeho švýcarského partnera v oblasti manažerského vzdělání se zaměřením na otázky udržitelnosti s tradičními akademickými kvalitami, které nabízí AAVŠ. Naší ambicí je, aby absolventi získali to nejlepší z obou světů - rozvinuté abstraktní myšlení a schopnost řešit konkrétní otázky z ekonomické praxe."

Už dosavadní studium kladlo na studenty značné nároky. Je vůbec možné, aby se dala skloubit studia dvě? "Obecně je studium v magisterském programu i v MBA náročné, protože většina studentů souběžně pracuje a výuka probíhá v jejich ,volném čase'. Proto naše výuka probíhá ve večerních hodinách nebo o víkendu. Na základě jednání se zástupci školy SUMAS se podařilo dohodnout vzájemné uznání vybraných předmětů, a tak může být celková délka studia jenom o jeden semestr delší než v případě studia samotného magisterského programu (čtyři semestry). Počítáme však s tím, že někteří pracovně vytížení studenti si mohou studium rozložit do více semestrů," říká Irena Jindřichovská, vedoucí School of Business Administration na AAVŠ.

Pro získání titulu MBA je obvykle požadována praxe, kterou má studium podpořit a rozšířit. Ani v případě zmíněného programu nelze praxi opomíjet. "Předchozí praxe je požadována a vlastní zkušenosti jsou ohodnoceny jako významné plus. Praxe ale nemusí být příliš dlouhá. Na druhou stranu bývá také studium MBA významným přínosem při změně profesní orientace, kdy se budoucí student rozhodne změnit kariéru nebo místo svého působení. Nedílnou součástí studia je na výkon orientovaná komunita studentů - profesionálů, intenzivní práce ve skupině a networking," doplňuje Irena Jindřichovská.

Výhody dvojího akademického titulu

Dvojí akademický titul, v tomto případě magisterský a MBA, vysílá na pracovní trh jasný signál o tom, že studenti získali jak akademické znalosti, tak i znalosti a dovednosti praktické. Získají nejen to nejlepší z obou světů - silnou teoretickou a analytickou oporu i schopnost řešit konkrétní praktické otázky -, ale skrze silný synergický efekt budou v obou oblastech ještě lepší.

Magisterský program AAVŠ je zaměřen hlavně na propojení nejdůležitějších disciplín v oblasti obchodu - financí, ekonomie, práva a managementu. Tyto disciplíny se příliš často oddělují od sebe a specialisté z jedné z nich neberou v potaz aspekty z jiného oboru. Absolventi programu business and law in international markets ale dokážou zahrnout právní aspekty do ekonomické či finanční analýzy; nebo naopak k právní analýze dodat ekonomické a manažerské hledisko.

Foto: AAU

Spolupráce se švýcarským partnerem přináší dodatečné zaměření - vše zasazuje do kontextu trvalé udržitelnosti v mezinárodním prostředí. "Švýcarský titul a švýcarské vzdělání má v profesionálních kruzích dobrý zvuk a orientace na udržitelnost je v současné době velmi populární a implikuje otázky ohleduplnosti k životnímu prostředí a v širším smyslu také udržitelnost podnikání, regionů, měst a podobně. Myslíme, že tato orientace kromě toho, že je právě teď populární, má také reálný smysl pro společnost," uvádí Irena Jindřichovská.

Studenti mohou zažít a vyzkoušet si různé metody výuky u různých typů přednášejících. Základem akademického magisterského programu na AAVŠ je výuka analytická a systematická, která se snaží obohatit praxi. Přístup SUMAS vychází hlavně z praktické zkušenosti současných a bývalých špičkových manažerů, kteří obohacují akademický pohled na zkoumané otázky. Absolventi jsou tak všestrannější a flexibilnější. Získají další zahraniční zkušenost a během pobytu ve Švýcarsku mají příležitost navázat nové obchodní kontakty, které mohou v budoucnosti využít.

Zkušenosti studentů

To potvrzuje Michal Kubát, absolvent magisterského programu business and law in international markets. "V době mého studia sice ještě kombinace Mgr. a MBA nebyla dostupná, ale můj obor nabízel už tehdy možnost výměnných programů, kterou jsem s velkou chutí využil. Pokud bychom mluvili o možnosti získání dvou zahraničních titulů a jejich potenciálního uplatnění, je tato možnost v době neustálé globalizace a digitalizace samozřejmě výhodou, zejména zvyšuje atraktivitu uplatnění v korporátech a společnostech s mezinárodním působením. Hlavní přínos bych však viděl v samostatné zkušenosti se studiem v zahraničí, získání nových sociálních vazeb a profesních kontaktů či poznání nové kultury.

Magisterský obor na AAVŠ jsem zvolil, protože nabízel spojení více oblastí, tedy konkrétně studia práva a obchodu na mezinárodních trzích, které byly v mém hledáčku a zájmu. Následně jsem po studiu tyto oblasti využil a použil i pro svůj profesní život. Dalším důležitým faktorem bylo studium v angličtině a široká možnost studia v zahraničí přes výměnný program, a to s výběrem univerzit po celém světě. Důležitý pro mě byl také individuální přístup profesorů díky nízkému počtu studentů ve třídách a mezinárodní složení spolužáků a profesorů.

Po ukončení studia jsem měl v plánu být strůjcem svého vlastního štěstí a podnikat, ale až po získání prvních zkušeností z pozice zaměstnance, a to ideálně ještě v průběhu mého studia. Dá se říci, že se to i daří, jelikož vlastním on-line obchod a podnikám v oblasti importu a distribuce produktů. V mém podnikání se dobře spojuje jak obchod, tak právo na mezinárodních trzích," doplňuje Michal Kubát.

Ideální kombinace

Studium v rámci spolupráce mezi AAVŠ a SUMAS šetří čas a peníze. Díky zvlášť vyjednanému školnému studenti ušetří 60 % nákladů v porovnání s cenou, kterou by zaplatili za oba programy samostatně. A jak už bylo řečeno, obě studia trvají jen o semestr déle než samotné magisterské studium. To je řešení otázky z úvodu článku: můžete studovat v České republice, ale přitom získat i zahraniční vzdělání a nemusíte zdvojovat dobu studia, abyste mohli získat dva různé tituly. Lze mít všechno naráz - taková investice do vzdělání má největší smysl.

 

Článek byl publikován v magazínu Kariéra speciál.

Související