Možnost odkupu akcií zaměstnanci bývá ve světě součásti plánů zaměstnaneckých výhod. V České republice se však jedná o zatím málo užívaný nástroj. "Program ESOP je v českých podmínkách jedinečný. Předpokládáme, že bude zajímavý pro všechny naše spolupracovníky, kteří se chtějí aktivně a dlouhodobě podílet na rozvoji a řízení podnikatelské činnosti a na obchodním úspěchu celé společnosti," říká Tomáš Prošek ze společnosti iCom Vision Holding. Program tak nabízí možnost získat více než standardní odměnu za kvalitně odvedenou práci. Současně je program ESOP závazkem osobní spoluzodpovědnosti za naplňování obchodních ambicí a dlouhodobého rozvoje společnosti.

Akcie za výkonnostní odměnu

Finanční prostředky na nákup akcií v rámci programu ESOP může zaměstnanec získat z části nebo z celého objemu částky své výkonnostní odměny. Rozhodnutí o přesné výši finančních prostředků na nákup akcií je individuální a samozřejmě záleží na rozhodnutí každého zaměstnance. Jedinou podmínkou pro zapojení do programu je to, že uzavřený pracovní poměr musí být delší než šest kalendářních měsíců.

Zaměstnanci, kteří se zapojí do programu ESOP, se stanou akcionáři společnosti se všemi právy a povinnostmi, které s sebou tato role nese. "S obchodním podílem pak mohou pochopitelně nakládat dle svého uvážení," dodává Tomáš Prošek.

Jednorázově nebo průběžně?

Zaměstnanci si mohou vybrat ze dvou způsobů nákupu akcií. Mohou své akcie nakoupit jednorázově, a to vždy na konci kalendářního čtvrtletí nebo mohou nakupovat průběžně. Pokud se zaměstnanec rozhodne pro jednorázový nákup akcií, oznámí písemně vedení společnosti svůj zájem maximálně tři pracovní dny před ukončením čtvrtletí. V písemném oznámení zároveň uvede, kolik procent a jakou částku v českých korunách chce alokovat na nákup akcií. Částka nesmí přesáhnout maximální hranici výkonnostní odměny.

Průběžná forma nákupu je určitou formou "zálohy" na výplatu výkonnostní odměny. Po dohodě s vedením společnosti může zaměstnanec kupovat akcie v průběhu čtvrtletí až do výše celkové výkonnostní odměny pro dané čtvrtletí, která je uvedená v platovém výměru. Nutnou podmínkou pro tento typ nákupu akcií je to, aby zaměstnanec v uplynulých dvou po sobě jdoucích čtvrtletích dosáhl takových pracovních výkonů, že mu byla přiznána průměrná výkonnostní odměna ve výši 100 procent a výše z celkové výkonnostní odměny uvedené v platovém výměru.

Zaměstnancům pomáhá osobní makléř

O aktuálním kurzu akcie a směnném kurzu české koruny a polského zlotého je zaměstnanec informován prostřednictvím svého obchodníka s cennými papíry, resp. osobního makléře. Službu osobního makléře zprostředkuje společnost každému zaměstnanci, který o motivační program projeví zájem a společně s obchodníkem zajistí výhodné podmínky pro správu jeho portfolia.

Společnost iCom Vision Holding v motivačním programu ESOP nabízí svým zaměstnancům akcie, které se obchodují na burze cenných papírů NewConnect v Polsku. Na varšavskou burzu vstoupila v březnu 2011, kdy investorům na mezinárodním trhu nabídla 49 procent obchodního podílu. Ještě před veřejným úpisem byl o akcie velký zájem, poptávka v rámci neveřejné nabídky překročila hodnotu nabízených akcií o téměř jednu čtvrtinu.

Očekávané přínosy

iCom Vision Holding, a. s. je poskytovatelem online služeb a mobilních řešení. Samotný charakter podnikání vyžaduje vysoce kvalitní práci a kontakty s klienty. Dosavadní úsilí společnosti se již projevilo v kvalitě poskytovaných služeb, která byla již několikrát oceněna řadou významných cena za inovace v oblasti vývoje mobilních aplikací. Program ESOP by měl pomoci udržet si tuto pozici na trhu. 

red

Související