Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou.

Že je vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti otázkou celospolečenskou, není jistě třeba zdůrazňovat. Je velmi přínosné, že se finanční gramotnost postupně zabydluje ve vzdělávacím procesu od základních po střední a vysoké školy. Proto lze předpokládat, že studenti a čerství absolventi všech typů škol budou v budoucnu na měnící se ekonomické podmínky připraveni.

Přednáším předmět finanční gramotnost na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT a mohu potvrdit, že i studenti neekonomické VŠ mají zájem o informace typu jak si pořídit startovací byt, podle čeho vybrat studentské konto, co je to pojistná ochrana a investování na kapitálových trzích.

Manažeři s ekonomickým vzděláním i bez něj

Jak však vnímají finanční gramotnost manažeři? Vedení firem je tradičně zastoupeno specialisty, převážně ekonomy s klasickým vysokoškolským ekonomickým vzděláním. Velké množství ekonomů v ČR představují absolventi Vysoké školy ekonomické, dnes největšího univerzitního pracoviště ekonomického zaměření v ČR.

V managementech se často setkáte s lidmi, kteří si svoje vysokoškolské znalosti doplnili ještě o nadstavbu, studium MBA (Master of Business Administration). Jedná se o vysokoškolský postgraduální studijní program, zaměřený na získání znalostí v oboru managementu. Poskytuje jak teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu, tak zvládnutí nezbytných praktických manažerských dovedností, jakými jsou např. řešení problémů, rozhodování, jednání a komunikace.

Ve firmách nejsou pouze vrcholoví manažeři, tzv. top management, ale také střední management. A zde se vyskytují zaměstnanci, kteří již nemají klasické ekonomické vzdělání, ale pro svoji práci ho také potřebují. Tato skupina zaměstnanců často prochází různými typy vzdělávání, která mají velmi přívětivý název Finance pro neekonomy.

Finanční gramotnost je stále vnímána jako oblast, která se týká hlavně osobních financí - spotřebitelských úvěrů, platebních karet, hypoték apod. K místu propojení finanční gramotnosti s podnikem bych s trochou nadsázky přirovnal oddělení lidských zdrojů.

Finanční gramotnost jako benefit? Bohužel zatím nedoceněno

Pokud žádáte o spotřebitelský či jiný druh úvěru, včetně hypotéky, poskytovatel úvěru se jistě zajímá, zda máte hlavní pracovní poměr na dobu určitou a zda váš současný měsíční příjem bude postačovat na splácení úvěrů.

Žadatelé proto přicházejí do oddělení lidských zdrojů s požadavkem na potvrzení těchto skutečností. Zaměstnavatel v této souvislosti vnímá úvěrový případ zaměstnance jako jeho výhradně soukromou záležitost. Nesetkal jsem se s firmou, která by měla vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti jako svůj cíl či dokonce "zaměstnaneckou výhodu".

Podívejme se na tuto myšlenku z druhé strany. Pokud budou mít zaměstnanci dobré znalosti v oblasti financí, vyhnou se dluhovým pastím a dalším sociálním otřesům, které zadlužení přináší.

Setkal jsem se také s tím, že střední a vyšší management všech typů společností je telefonicky kontaktován nabídkami na investice v oblasti kapitálových trhů.

Obvykle je nabízen pákový (velmi rizikový) produkt, investice do komodity, která stoprocentně od zítřka poroste, ale také obchodování na trhu s měnami, tzv. FOREX (Foreign Exchange). Zdatní obchodníci dokáží přesvědčit manažera, že dělá obrovskou chybu, jestliže ještě nemá nakoupen sugar, corn či kontrakt na ropu, případně že se chystá úpis IPO významné firmy.

Initial Public Offering znamená primární veřejnou nabídku akcií spojenou se vstupem na burzovní trh.

Přestože je manažer odborníkem ve svém oboru, ve většině případů nemá hluboké znalosti a hlavně zkušenosti s rizikovými pákovými produkty. Jsou mu často nabízeny světlé zítřky, ale opomenuta jsou rizika a nebezpečí. Cílem oslovení je získat nového klienta. Že se může jednat o velmi vysoké částky, by vám mohlo říci mnoho manažerů.

Samozřejmě, že oblasti kapitálových trhů, komodit, ETF a FOREXu jsou nadstavbou finanční gramotnosti, ale vidina rychlého výdělku je velmi lákavá, proto není lehké odolat. Vysoká výnosnost sebou vždy nese také vysokou rizikovost.

Určitě nejsem odpůrcem investic, sám se investování věnuji. Mám makléřskou zkoušku, takže vím, co je řízení rizika. Také vím, že ve světě financí existují žraloci, kteří čekají na malé ryby a velmi často si na nich pochutnají. Je také dobré vědět, že existuje High Frequency Trading, kdy většinu obchodů už neuskutečňují lidé, ale počítače. HFT je založena na využívání velkého množství nákupů a prodejů, přičemž zisk pramení z malých cenových pohybů kurzu.

Tajné algoritmy sestavené matematickými génii umožňují, aby počítače hodnotily místo lidí, jaké akcie nakoupit nebo prodat, a to v nepředstavitelně krátké době. Před investicí do derivátů nebo jiných nástrojů kapitálového trhu vám vřele doporučuji shlédnout americký film Riziko. Těch 118 minut vašeho času určitě stojí za to.

Finančně gramotní manažeři i zaměstnanci - výhoda pro firmu

Na finanční gramotnost se z hlediska podniku můžeme proto dívat z několika pohledů. První pohled může směřovat do oblasti úvěrování. Předlužený zaměstnanec je majitelem problému, který každopádně ovlivňuje jeho psychiku a zřejmě výkonnost a soustředěnost na práci.

Druhý pohled může být do oblasti investic. Pokud vydělávám dostatečně na to, abych mohl investovat volné prostředky, musím znát pravidla hry zvané kapitálové trhy.

A přidám ještě třetí pohled. Co pro zaměstnance znamená připravovaná důchodová reforma, který má vstoupit v platnost 1. 1. 2013? Systém stávajících vlastních dobrovolných úspor na stáří se státním příspěvkem bude také zachován. Tím se myslí dobrovolné penzijní připojištění. Nově vznikne možnost zapojit se do druhého fondového pilíře. Ti, kteří mají pocit, že dnešní spoření jim stačit nebude a chtějí se na stáří zabezpečit lépe, nebo chtějí mít širší výběr způsobu výplaty důchodu než doposud, budou mít tuto šanci.

Z dnes odváděných 28 % budou do průběžného systému odvádět pouze 25 % vyměřovacího základu mzdy, zbývající tři procenta plus další dvě (jako nutná podmínka pro vstup do dobrovolného systému) budou posílat do penzijního fondu, který si sami vyberou. Vidíte: zde už je ve hře i zaměstnavatel, který bude platby odvádět.

Co bude se vstupem do druhého pilíře souviset? Přece finanční gramotnost. Pro pochopení bude třeba znát pojmy, jako je anuita, opt-out, renta na 20 let, ale hlavně investiční strategie.

Stávající penzijní připojištění se státním příspěvkem je přívětivým spořicím produktem, ve kterém nemůžete prodělat. Nyní je totiž garantována kladná nula. Druhý však také pracuje s výběrem investiční strategie, která může být odlišná. Zákon nabízí tyto varianty:

- strategie státních dluhopisů,

- konzervativní (opatrnější) strategie,

- vyvážená strategie (střední riziko),

- dynamická strategie (vyšší riziko).

Jak je vidno, druhý pilíř se netýká jen spoření, ale má charakter investice. Pokud bych klasické "penzijko", které dnes využívá 4,6 mil. obyvatel, nazval bezpečným, pak druhý pilíř je spojen s jistým rizikem. Všimněte si, že dynamická strategie má v závorce napsáno (vyšší riziko). A to něco znamená!

Tuzemský klient je totiž konzervativní a má rád hlavně bezpečné a méně rizikové produkty. Statistiky podílových fondů hovoří v tomto směru jednoznačně. Klient často říká: "Chci bezpečí a mám rád zajištěný fond.". Akcie nám zkrátka moc nevoní.

Znám hodně zaměstnanců, kteří se o investice z mnoha důvodů zatím příliš nezajímají. Proto jim bude třeba tyto informace vhodnou formou předat a reformu vysvětlit. Zatím je informovanost o ní na velmi nízké úrovni. Samozřejmě, že se penzijní fondy na tuto historickou příležitost chystají stejně jako armáda poradců a zprostředkovatelů.

Doufejme, že se k zaměstnancům dostanou ty nejsprávnější informace o výhodách a úskalích druhého pilíře. Jinak budou reagovat mladí lidé a jinak lidé, kteří již mají blíže k důchodovému věku. Každý z nás se nachází v určité životní situaci z hlediska potřeb, financí a hlavně věku.

Dokáži si představit situaci, kdy za manažerem podniku, který si vybudoval osobní respekt a neformální důvěru kolektivu, přijdou pro radu zaměstnanci s dotazem: "Co si o druhém pilíři myslíte, jak se VY sám rozhodnete?" Ankety totiž ukazují, že reforma dvěma třetinám dospělých Čechů není srozumitelná.

Co považuji u důchodové reformy za pozitivní? Každý by si nyní měl odpovědět, jak se připraví na důchodový věk, v jakém typu produktu spoří či investuje. Situace je vážná a důchodový systém vzhledem k stárnoucí populaci potřebuje impulsy, které ho stabilizují. Nyní totiž přichází moment, kdy je třeba se zodpovědně rozhodnout.

Znalosti se budou hodit

Na finanční gramotnost jsme se tedy společně podívali z několika pohledů. Z pohledu manažera, pohledu zaměstnance a s výhledem, že za pár měsíců na televizních obrazovkách budeme sledovat hitparádu nejrůznějších nabídek a marketingových lákadel, která nás budou motivovat ke vstupu do druhého pilíře. Jedna věc je zásadní: z druhého pilíře nejde vystoupit. Kdo do něho jednou vstoupí, nemá možnost svoje rozhodnutí v budoucnu změnit.

Zde se nám všem budou znalosti finanční gramotnosti jistě hodit. Především proto, že budete rozhodovat o svých penězích a své budoucnosti. Výběr finančního partnera na desítky let je totiž hodně odpovědná záležitost. Rozhodněte se správně, manažeři i zaměstnanci.

 

Autor je lektorem finanční gramotnosti

Související