George Geveke (36) vystudoval národní hospodářství na univerzitě Kassel a rozšířil své vzdělání o titul MBA v oboru podniková ekonomika na University of Massachusetts v USA. Dříve Geveke pracoval např. na Ministerstvu hospodářství, technologie a výzkumu spolkové země Berlín či v Hospodářské komoře Hamburk, ale také v průmyslu a obchodu, např. u firem VW AG a Quelle AG. Mluví německy, anglicky, česky a španělsky.

ČNOPK je se zhruba 590 členy největší bilaterální zahraniční hospodářskou komorou v České republice. Podporuje vytváření obchodních vztahů mezi českými a německými firmami a zároveň se zasazuje v politice a u správních orgánů o podnikatelsky příznivé rámcové podmínky v České republice.

Související