Jaroslav Tajbr se bude zaměřovat zejména na smluvní právo, regulaci hazardu, oblasti duševního vlastnictví a informačních technologií. Zuzana Záhumenská na obchodní právo a akvizice a prodeje společností se zaměřením na německy mluvící klientelu. Lucia Pap Pressburgerová se specializuje na oblast bankovnictví, financí a kapitálových trhů a dále také na akvizice a prodeje společností.

 

Předchozí informace o advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners:

Peter Valert odchází z DLA Piper k Havel, Holásek & Partners - čtěte ZDE

Jan Holásek odchází, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners však změnu jména neplánují - čtěte ZDE

Novým vedoucím advokátem v kanceláři Havel, Holásek & Partners je Tomáš Varoščák - čtěte ZDE

 

Jaroslav Tajbr, advokátní kancelář Havel, Holásek & PartnersJaroslav Tajbr (35) před svým příchodem do advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners pracoval pět let pro pražskou pobočku mezinárodní advokátní kanceláře DLA Piper a předtím působil sedm let v mezinárodní advokátní kanceláři CMS Cameron McKenna.

Jaroslav Tajbr se dlouhodobě věnoval oblasti obchodních smluv, práva duševního vlastnictví a informačních technologií a má rozsáhlé zkušenosti s některými oblastmi regulace, jako jsou hry a sázky a ochrana osobních údajů. Podílel se na mnoha poradenských projektech v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek. Zastupoval rovněž klienty v soudních a rozhodčích řízeních. Těmto oblastem se bude věnovat i nadále v kanceláři Havel, Holásek & Partners, kde se dále zaměří na fúze a akvizice ve vybraných sektorech.

Jaroslav Tajbr vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále absolvoval studium mezinárodního obchodu na Vysoké škole ekonomické. Hovoří anglicky.

Ve svém volném čase se věnuje rekreačnímu sportu a literatuře.

 

Zuzana Záhumenská, advokátní kancelář Havel, Holásek & PartnersZuzana Záhumenská před nástupem do kanceláře Havel, Holásek & Partners působila téměř šest let v české pobočce mezinárodní advokátní kanceláře DLA Piper, kde se specializovala převážně na oblast obchodního, pracovního či regulatorního práva a na občanskoprávní spory.

Zuzana Záhumenská se dlouhodobě věnuje oblasti obchodního práva a práva obchodních společností. V této oblasti má zkušenosti s poradenstvím předním mezinárodním společnostem v souvislosti s jejich aktivitami v České republice, zejména poradenství při zakládání a akvizicích společností, smluvní úpravě širokého spektra obchodních vztahů a poradenství v souvislosti se soudním i mimosoudním řešením obchodních sporů. Zaměřuje se také na právní poradenství v záležitostech souvisejících s převody zaměstnanců, ochranou osobních údajů, odměňováním, rovným zacházením se zaměstnanci a řešením sporů.

Zuzana Záhumenská vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a na Právnické fakultě Technické univerzity v Drážďanech absolvovala nástavbový program zaměřený na německé právo pro zahraniční právníky. Hovoří slovensky, anglicky a německy. Ve volném čase se ráda věnuje rodině a cestování.

 

Lucie Pap Pressburgerová, advokátní kancelář Havel, Holásek & PartnersLucia Pap Pressburgerová před nástupem do advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners působila téměř pět let v české pobočce mezinárodní advokátní kanceláře DLA Piper, kde se specializovala na korporátní právo, finanční právo a problematiku ochrany duševního vlastnictví. Předtím pracovala v mezinárodní advokátní kanceláři CMS Cameron McKenna.

V oblasti bankovnictví a financí se zaměřuje především na různé druhy financování, včetně syndikovaných úvěrů, a to jak na straně věřitelů, tak i dlužníků. Účastnila se řady mezinárodních i tuzemských transakcí, kde poskytovala právní poradenství předním mezinárodním finančním institucím a společnostem. V rámci akvizic a prodejů se v uplynulých letech účastnila několika transakcí zejména v odvětvích bankovnictví a finančních služeb, energetiky a private equity.

Lucia Pap Pressburgerová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a hovoří slovensky a anglicky.

Ve volném čase se věnuje rodině, cestování a sportu.

 

Související