Lukáš Zahrádka se specializuje na oblast fúzí a akvizic, bankovního a finančního práva a práva nemovitostí. Má rozsáhlé zkušenosti s komplexním právním poradenstvím v souvislosti s akvizicemi, financováním, výstavbou a zajištěním závazků. Účastnil se řady významných akvizičních transakcí jak na straně kupujících, tak na straně prodávajících. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva obchodních společností.

Lukáš Zahrádka bude odpovědný za vedení týmu bankovnictví, projektového financování a private equity. Bude se podílet zároveň na vedení týmu specializujícího se na fúze a akvizice. V rámci pozice partnera bude zodpovědný zejména za další posilování a rozvoj týmu, získávání nových klientů a posilování kanceláře obecně.

Lukáš Zahrádka vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, je členem České advokátní komory. Pravidelně přispívá do odborných periodik se zaměřením na právo a obchod a přednáší na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze, v rámci Master Business Administration (MBA) programu.

 

Související