Petr Kříž (52) dosud působil jako vedoucí partner sektoru finančních služeb společnosti PwC v České republice. V letech 2001 až 2004 byl prezidentem Komory auditorů. Je rovněž členem správní rady Univerzity Karlovy a vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE. Dlouhodobě se věnuje především oblastem korporátního výkaznictví, finančních nástrojů, auditu finančních institucí a finančním trhům a jejich regulaci.

Toto jmenování je velkým oceněním nejen pro mě, ale potvrzuje také význam a úroveň české auditorské profese a její vnímání v Evropě. Během mého dvouletého funkčního období bude korporátní výkaznictví a auditorská činnost procházet velkými změnami jak vlivem nové regulace, tak i vlivem technologických změn a vývoje trhu. Tyto inovace jsou nevyhnutelné, vždy však zůstane potřeba poskytovat finančním trhům i veřejnosti relevantní informace, na které se jejich uživatelé mohou spolehnout,“ řekl Petr Kříž.