Tomáš Salomon zahájil bankovní kariéru v roce 1997 v GE Capital Multiservis, kde se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem. V roce 2000 vedl jako člen představenstva retailové bankovnictví GE Capital Bank. V letech 2004 až 2007 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Poštovej banky na Slovensku. V období 2008 až 2012 se věnoval privátním investičním projektům a inicioval projekt pro vznik platformy na realizaci mobilních plateb v České republice. Podílel se na založení společnosti Mopet CZ, kde působil jako člen představenstva a generální ředitel. V roce 2013 odešel pracovat do Slovenskej sporiteľny, kde byl později jmenován členem představenstva zodpovědným za retail.

Tomáš Salomon je absolventem fakulty ekonomiky služeb a cestovního ruchu vysoké školy ekonomické v Bratislavě.

 

Zároveň dochází i ke změně vedení úseku Operations, který měla na starosti Daniela Pešková. Ta bude v divizi Tomáše Salomona nově řídit úsek Distribuce. Operations po ní převezme Petr Beneš, který bude nadále zodpovědný i za svou původní oblast, tedy úsek IT a projekty.