Milan Kříž (51) je původním povoláním motocyklový konstruktér. Sbíral od 90. let zkušenosti v České pojišťovně, ČSOB Pojišťovně a v mezinárodní pojišťovací a zajišťovací společnosti QBE.

Ve volném čase jezdí na motorkách a je také velkým sběratelem jednostopých vozidel.

Do poloviny prosince loňského roku tuto funkci vykonával Martin Kaiser.