Václav Kubata by měl ve vedení Nadace Depositum Bonum navázat na tradici vybudovanou Českou spořitelnou, která nalézala a podporovala projekty mimořádně přínosné pro společnost. Posláním nadace je pomáhat především učitelům a tím i školákům na základních školách na cestě výuky a chápaní přírodních věd, především pak matematiky a fyziky.

Václav Kubata vystudoval Vysokou školu Ekonomickou v Praze, obor ekonomika a řízení průmyslu. Svoji kariéru zahájil v polovině osmdesátých let jako ekonom v polygrafickém průmyslu. Na počátku devadesátých let byl obchodním ředitelem společnosti Reggie Radio Music, a později vedl firmy Alfa Media a Radio Alfa. V druhé polovině devadesátých let byl obchodním a marketingovým ředitelem firmy Premedia. Do bankovního světa vstoupil v roce 1998 jako marketingový ředitel divize středního a malého podnikání v Citibank a od ledna 2001 působil jako ředitel úseku marketingu České spořitelny. V té době zasedal i ve správní radě Nadace České spořitelny a Pražského jara. V listopadu 2009 se vydal po stopách svých předků a na několik let vstoupil do politiky. V poslanecké sněmovně se mimo jiné stal členem zahraničního a hospodářského výboru a vedl Delegaci Parlamentu ČR v Parlamentním shromáždění Rady Evropy ve Štrasburgu. V letech 2013 a 2014 se věnoval poradenské činnosti v oblasti marketingu, reklamy a PR.

Související