Studio Chapman Taylor realizovalo 2 000 projektů v 90 zemích a obdrželo více než 200 architektonických ocenění. Chapman Taylor se specializuje na obchodní, volnočasové, hotelové, rezidenční, kancelářské a dopravní projekty a jejich kombinaci při vytváření příjemného prostředí pro život a práci. Přesuny a změny ve společnosti zajistí další růst a úspěch týmu. 

 

Peter Wojtusiak, Director, Chapman TaylorPeter Wojtusiak byl povýšen na pozici Director. Peter Wojtusiak u Chapman Taylor působí od roku 2008. Nově se připojí k řediteli Jonu Halovi a bude se podílet na vedení obchodní strategie, rozvoji a managementu projektů klíčových klientů v České republice. Peter Wojtusiak pracuje v Praze od roku 2003 a na českém trhu nasbíral mnoho zkušeností. Kromě toho nedávno dokončil titul MBA v oboru nemovitosti a řízení staveb na College of Estate Management v Readingu ve Velké Británii.

 

Jan Pokorný, Associate Director, Chapman TaylorJan Pokorný bude nově zastávat pozici Associate Director. Jan Pokorný pracuje u Chapman Taylor od roku 2005 a jako architekt působí od roku 1998. Mezi hlavní přednost Jana Pokorného patří vývoj designu a s vynikajícími kontakty v rámci regionu také přispívá k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti. Jan Pokorný vystudoval Fakultu architektury v Brně.

 

 

Filip Pokorný, Associate Director, Chapman TaylorFilip Pokorný u Chapman Taylor působí od roku 2007, celkem osm let. Nově byl povýšen na pozici Associate Director. Filip Pokorný má zkušenosti z mnoha odvětví včetně různých etap projektového řízení, ale především působí jako specialista na retailové projekty. Filip Pokorný dokončil Fakultu architektury v Brně v roce 2006 a v roce 2013 na téže fakultě získal doktorát za studii zabývající se přestavbou brownfieldů v regionu střední a východní Evropy.

 

Jiří Kos, Associate Director, Chapman TaylorJiří Kos se stal Associate Director. U Chapman Taylor Jiří Kos pracuje od roku 2008 a v Praze se v oboru architektury se pohybuje od roku 1999. Jiří Kos působí jako koordinační inženýr kanceláře a je zodpovědný za vedení dílčích specializovaných inženýrů a za vývoj technických řešení. Zajišťuje vysokou úroveň technického know-how společnosti a poskytuje strategické poradenství. Jiří Kos je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.   

 

Igor Bergmann, Associate Director, Chapman TaylorIgor Bergmann se k pražskému týmu vrátil na pozici Associate Director, poté co strávil sedm let u Chapman Taylor v Bukurešti, kde se stal v roce 2007 ředitelem kanceláře.  K pražskému týmu se poprvé připojil v roce 2001. V pražské kanceláři bude nyní Igor Bergmann zodpovědný za klíčové projekty v regionu včetně probíhajících projektů v Rumunsku.

Související