Szymon Horaczuk bude podřízený Olgierdu Dobrzyńskému, oblastnímu řediteli pro střední Evropu. Bude odpovědný za realizaci distribuční strategie společnosti Discovery pro nejzajímavější portfolio placených televizních pořadů v regionu, které zahrnuje kanály zaměřené na faktografickou zábavu, životní styl a sport.

Szymon Horaczuk nastoupil do varšavské pobočky 18. května a bude mít v kompetenci 4 národní trhy: Polsko, Maďarsko, Českou republiku a Slovensko.

Szymon Horaczuk má bohaté zkušenosti ze sektoru rychloobrátkového zboží. Působil mimo jiné ve společnostech Henkel Polsko a Procter & Gamble.

Související