Jan Nývlt měl v ČSOB posledních šest let na starost útvar Syndikace. Před nástupem do ČSOB pracoval na pozici ředitele Corporate Finance v pražské pobočce Investkredit Bank AG. Následně působil více jak deset let v oblasti strukturovaného a syndikovaného financování, kde byl zodpovědný za řízení významných lokálních a mezinárodních transakcí včetně úvěrů pro korporátní společnosti.

Mým cílem je navázat na historickou tradici ČSOB a být první volbou pro české společnosti při financování jejich zahraničního obchodu. Vedle klasických produktů se hodlám zaměřit i na rozvoj různých alternativních možností financování exportu šitých na míru našim klientům. Za zásadní považuji schopnost naší banky podpořit projekty českých společností i v rámci nových rozvojových region,” říká Jan Nývlt.

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu podnikového managementu.

Jan je ženatý, má 3 děti a mezi jeho koníčky patří cestování, sport, četba a rocková hudba.

 

 

Antonín Pospíšil, vedoucí útvaru Syndikace ČSOBAntonín Pospíšil nastoupil do ČSOB v roce 2004 do nově zakládaného útvaru Financování nemovitostí, kde posléze působil jako zástupce ředitelky a zároveň uplynulé čtyři roky řídil obchodní tým se zaměřením na podporu segmentu Firemní bankovnictví. Před příchodem do ČSOB více jak pět let pracoval v právním oddělení a odboru strukturovaného financování Živnostenské banky.

„Na současném dynamickém trhu bych rád upevnil tržní postavení ČSOB. Chtěl bych dále budovat stávající a navazovat nové vztahy s klienty tak, aby ČSOB byla vyhledávaným partnerem k uskutečňování ambiciózních podnikatelských záměrů v ČR i celém středoevropském regionu. Věřím, že v ČSOB k tomu máme všechny předpoklady: bilanční kapacitu banky, kvalitní řešení pro potřeby našich klientů a skvělý tým,“ uvedl Antonín Pospíšil.

Absolvoval Právnickou fakultu UK, Národohospodářskou Fakultu VŠE a získal LL.M. na Northwestern University v Chicagu.

Mezi jeho záliby patří lyžování, americký fotbal a vysokohorská turistika.