Zbyněk Semerád (54) byl do funkce jmenován ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. Nového ředitele čeká hned na začátku působení velká oborová legislativní změna. Brzy by měla na vládu přijít novela veterinárního zákona. Ta by měla od roku 2017 přinést možnost chovatelům hospodářských zvířat aplikovat některá léčiva injekčně. To dosud mohou pouze veterinární lékaři.

Zbyněk Semerád ve funkci vystřídá Milana Malenu, který organizaci vedl téměř 12 let, z prvního kola výběrového řízení však nepostoupil. Malena do funkce ústředního ředitele SVS nastoupil v roce 2004. Dříve pracoval jako ředitel jednoho z odborů veterinární správy.

„Prioritou Státní veterinární správy bude zefektivnění veterinárního dozoru, kde profesionální přístup k jeho výkonu bude potřebnou službou pro zemědělce, zpracovatele i obchodníky," uvedl po svém jmenování Semerád.

Zbyněk Semerád je absolventem Vysoké školy veterinární v Brně. Několik let působil v zemědělských podnicích a jako soukromý veterinární lékař. Na ústředí veterinární správy v Praze pracuje od roku 1999, ředitelem tamního odboru ochrany zdraví a pohody zvířat byl od roku 2008.

Státní veterinární správa dohlíží nad zdravím zvířat, aby nebyla týraná, kontroluje také nezávadnost potravin živočišného původu. Ochraňuje rovněž území ČR před zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich přenašečů.