Nando Cesarone, který ve firmě UPS pracuje již 25 let, bude odpovědný za veškeré operace UPS v 56 zemích a teritoriích a více než 45 tisíc zaměstnanců. Evropa je největší neamerický region UPS, na 2 miliardách USD provozního zisku v mezinárodní přepravě zásilek se tento region v roce 2015 podílel více než polovinou. Cesarone v nedávné době působil na pozici prezidenta UPS pro Asii a Tichomoří.

Nando Cesarone a Ross McCullough zdokonalovali své řídící schopnosti na celé řadě pracovních pozic po celém světě. Jsem přesvědčen o tom, že jejich působení ve funkcích prezidenta pro Evropu a Asii a Tichomoří bude mít příznivý dopad,“ řekl Jim Barber, prezident mezinárodní divize UPS International. „Podobně jako mnoho našich vedoucích pracovníků začínali jako nakladači zásilek a řidiči, což je dokladem našeho zaměření na rozvoj řídících dovedností a kariérní růst.“

Nando Cesarone, rodák z kanadského Toronta, zastával v UPS řadu klíčových mezinárodních manažerských pozic včetně funkce country managera pro Rakousko, Maďarsko a Švýcarsko, viceprezidenta provozních operací UPS Kanada, prezidenta pro severovýchodní Evropu a prezidenta UPS pro oblast Asie a Tichomoří. V Asii byl odpovědný za expanzi firmy v Barmě, na živém, rozvíjejícím se trhu, a v dalších 21 městech Číny. Dohlížel na zrychlující se přepravu v rámci asijského regionu zahrnující více než 35 obchodních cest s propojením na 41 trhů. V rámci regionu také zajišťoval uvedení nových služeb včetně služeb řízení obchodu a železniční nákladní dopravy z Číny do Evropy. 

 

Dosavadní prezidentka pro Evropu Cindy Miller se vrací do Spojených států. Zde bude zastávat místo prezidentky UPS pro celosvětovou nákladní přepravu. Cindy Miller vykonávala v UPS řadu klíčových řídících pozic, byla například prezidentkou UPS pro jižní Evropu a Afriku, a obdobné pozice zastávala také v USA. Pro UPS začala pracovat jako řidička a podobně jako řada dalších zaměstnanců UPS se vypracovala na pozice s větší odpovědností. Před nástupem na místo prezidentky pro Evropu působila jako prezidentka UPS Velká Británie, Irsko a Skandinávie. Během tohoto období úspěšně koordinovala přepravu více než 30 milionů kusů zásilek pro olympijské hry 2012.

 „Cindy Miller stála v čele Evropy v jedinečné době rekordních výkonů firmy i během historického rozšíření leteckého hubu UPS v Kolíně nad Rýnem, která představovala investici ve výši 200 milionů USD. Rád bych využit příležitosti odchodu Cindy do Spojených států, kde se ujme role prezidentky UPS pro globální přepravu, a poděkoval jí za její vedení evropského regionu,“ uvedl Barber.

 

Ross McCullough do UPS nastoupil v roce 1984, před svým jmenováním zastával pozici viceprezidenta pro rozvoj firmy. Jako prezident UPS pro Asii a Tichomoří povede nejrychleji se rozvíjející region na světě a bude odpovědný za více než 40 zemí a teritorií napříč Asií. Na pozici viceprezidenta pro firemní strategie byl odpovědný za vývoj souhrnné globální vize a platformu strategických komunikací včetně vytváření a zavádění procesů strategického plánování. Své globální zkušenosti s fúzemi a akvizičními projekty využil při klíčových iniciativách zahrnujících významné strategické investice v tomto regionu a navázal vztahy s předními asijskými dopravními společnostmi. McCullough také založil a vedl první tým UPS eCommerce.

McCullough dříve působil například jako marketingový ředitel UPS v USA a zastával také řadu dalších klíčových marketingových rolí včetně řízení postakviziční integrace a rozvoje vztahů s maloobchodním řetězcem Mail Boxes Etc. v Evropě, které vytvořily základ pro úspěšné a rozvíjející se maloobchodní strategie v Evropě.