Lenka Gomez Tomčalová (30) působí v advokátní kanceláři Z/C/H Legal od roku 2009 a zaměřuje se především na právní poradenství v oblasti obchodního, pracovního a rodinného práva. Aktivně se zajímá o problematiku mediace.

Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze, rovněž absolvovala studijní pobyt na Právnické fakultě v Hamburku, a studijní pobyty v Londýně, Eggenfeldenu a Kostnici. Hovoří plynně anglicky, německy a španělsky.

Související