Veronika Střížová se kromě mezinárodního práva soukromého, jehož znalost je k vymáhání přeshraničních právních nároků klientů nutná, se zajímá též o insolvenční právo nejen na národní, ale i evropské úrovni.

Po absolvování právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni vystudovala postgraduální studium ekonomického zaměření s důrazem na mezinárodní obchod a management při Hogeschool Universiteit Brussel. V současné době studuje jako externí doktorand obor mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Hovoří plynně anglicky.

Související