Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners bude mít k 1. 7. 2016 celkem 23 partnerů, z nichž 12 budou zároveň společníci.

„František, Dušan a Lukáš vykazují dlouhodobě vynikající výsledky a pro rozvoj firmy jsou velkým přínosem. Postup na úroveň společníků je vyjádřením naší důvěry a vůle zapojit je do vedení společnosti na té nejvyšší úrovni. V obecné rovině rovněž potvrzuje náš přístup k internímu kariérnímu růstu, který umožňuje každému schopnému a pracovitému právníkovi dostat se do vedení firmy a mít přímý vliv na její směřování,“ říká k aktuálnímu rozšíření počtu společníků kanceláře její dominantní vlastník a řídící partner Jaroslav Havel. Lukáš Syrový se přitom stal společníkem po 4,5 letech a František Korbel dokonce po 2,5 letech od příchodu do kanceláře.

 

František Korbel (40) je součástí týmu Havel, Holásek & Partners od roku 2013. Z pozice partnera řídí vzdělávací Akademii Havel, Holásek & Partners. Specializuje se na veřejnou správu, správní právo, legislativu, právo na informace, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva. V minulosti působil jako legislativní náměstek tří ministrů na Ministerstvu spravedlnosti, kde mj. řídil rekodifikaci soukromého práva. Byl také náměstkem ministra životního prostředí a místopředsedou Legislativní rady vlády, jejímž členem je dosud. František Korbel vyučuje na Právnické fakultě UK, je též lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, publikuje a podílí se na psaní velkých komentářů v oblasti civilního práva a přednáší. 

 

Dušan Sedláček (41) nastoupil do Havel, Holásek & Partners v roce 2008. Specializuje se na oblast soudních sporů a rozhodčího řízení, insolvenčního řízení a restrukturalizace podniků a také na akvizice a prodeje společností. V oblasti soudních sporů a rozhodčího řízení zastupuje české i zahraničních klienty, a to jak v postavení žalobců, tak žalovaných. Vedle toho působí také jako rozhodce a rovněž jako expert v rámci expertního řízení podle pravidel ICC. V oblasti insolvenčního řízení a restrukturalizace podniků se v posledních letech účastnil celé řady významných případů sahajících od zastupování věřitelů v insolvenčním řízení až po poradenství společnostem ve finančních potížích.

 

Lukáš Syrový (39) přišel do Havel, Holásek & Partners v roce 2012. Specializuje se na právo nemovitostí a stavební právo, obchodní právo a právo obchodních společností. V oblasti práva nemovitostí a stavebnictví má rozsáhlé zkušenosti s komplexním poradenstvím českým a zahraničním investorům v souvislosti s akvizicemi a prodejem nemovitostních celků, developmentem, výstavbou, dále s pronájmem a následnou správou obchodních center, rezidenčních, kancelářských, průmyslových a logistických celků a rovněž realizací projektů „na zelené louce“.

Související