Jan Rafaj (39) byl viceprezidentem SP ČR od roku 2011 a věnuje se oblasti trhu práce a sociálnímu dialogu. Je důležitým členem delegace zaměstnavatelů na jednáních Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity).

"Vážím si zvolení do pozice prvního viceprezidenta. Je to pro mě povzbuzení a potvrzení mé dosavadní práce ve Svazu při prosazování změn v zaměstnavatelských vztazích a na trhu práce," uvedl ke svému zvolení 1. viceprezident SP ČR Jan Rafaj.

Od roku 2016 je rovněž místopředsedou představenstva ArcelorMittal Ostrava, kde působí ve funkci ředitele pro personalistiku a vnější vztahy. Je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzitě v Brně, později získal titul MBA. Obdržel ocenění Mladý manažerský talent 2011 a Manažer roku 2011 v odvětví výroba kovů a slitin.

Je ženatý, má syna Jana. Mezi jeho koníčky patří hra na elektrickou kytaru v pop-funkové kapele EzyWay a je uměleckým vedoucím sboru ArcelorMittal Gospel.