Ondřej Klügl je spoluzakladatelem sociálního podniku Pragulic – Poznej Prahu jinak! V projektu působil čtyři roky, během nichž získal řadu mezinárodních i domácích ocenění. Koncept homeless tours následně inicioval vznik obdobných organizací v několika evropských státech. Působil také ve společnosti Siemens, kde se podílel na rozvoji strategie CSR. V současnosti se rovněž podílí na realizaci mezinárodního diskusního fóra Meltingpot.

„CSR je důležitou součástí našich služeb v oblasti korporátní komunikace. Klientům úspěšně pomáháme s komunikací společensky odpovědných aktivit, do budoucna se chceme ještě více věnovat samotné tvorbě CSR strategií a kreativnímu zpracování jednotlivých projektů. A právě v tom máme velká očekávání od Ondřeje s jeho zkušenostmi a koncepčním přístupem,“ uvádí Petr Pařízek, Account Director z agentury PR.Konektor.

Ondřej Klügl vystudoval Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.