Jan Hodovský ve funkci nahradil Radka Polmu, který se po dohodě stal jeho zástupcem. Nový ředitel bude prosazovat priority Rady Asociace krajů ČR:

  • aby se AK ČR stala oficiálním připomínkovým místem k legislativě,
  • posílila svoji vzdělávací roli,
  • byla silným odborným partnerem vládě, obcím i zájmovým svazům a hejtmani nezávisle na politické příslušnosti táhli za jeden provaz s cílem rozvíjet území a poskytovat dostupné a kvalitní služby veřejnosti,
  • podpořit přeshraniční spolupráci a další kooperaci se Svazem měst a obcí ČR.

„Práci pro hejtmany vnímám jako profesní výzvu. I s ohledem na šíři záběru veřejné správy, témata, která se týkají života každého z nás a fakt, že Asociace je nyní politicky velmi pestrá,“ říká ředitel Asociace krajů ČR Jan Hodovský a dodává: „Rád bych v ní zúročil své dosavadní zkušenosti, navázal na to, co se organizaci podařilo a nadále budoval dobré jméno krajů jako územně samosprávných celků, kterým jde především o spokojené obyvatele.“    

Jan Hodovský před nástupem do Asociace krajů ČR pracoval jako generální ředitel Povodí Moravy. Působil také v řídících funkcích v rámci Zemědělské vodohospodářské správy. Byl ředitelem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí a tajemníkem Ústřední povodňové komise. Má tedy bohaté manažerské zkušenosti, a to i z krizového řízení. Aktivně se také podílel na řadě mezinárodních aktivit souvisejících nejen s Evropskou unií.

Jan Hodovský vystudoval biologii, ekologii a chemii životního prostředí na Masarykově univerzitě v Brně. Mluví anglicky a rusky.

Je ženatý, má dvě děti. Ve volném čase se věnuje dětem, sportu, vzdělávání a rybaření. Blízká jsou mu témata životního prostředí, územního rozvoje, dopravy, vědy a výzkumu a sociálních služeb.

Související