Jan Horák během své poměrně dlouhé pracovní kariéry měl možnost pracovat v marketingových a obchodních odděleních předních bank na českém trhu. Svou pracovní kariéru v oblasti financí zahájil v mBank, kde byl šéfem marketingu pro Českou a Slovenskou republiku. V Citibank Europe působil ve vedoucích pozicích on-line marketingu, digital business developmentu a customer experience v rámci top afluentního segmentu retailového bankovnictví v České republice a Maďarsku. Aktivně se podílel na tvorbě marketingových a digitálních strategií, mediálním plánování a vytváření kampaní po výkonnostní marketing či strategických obchodních partnerství, například s on-line prodejcem Mall.cz.

Hlavní úlohou Jana Horáka v jeho nové funkci je navázat na dlouhodobé budování značky banky a upevnění její pozice v prostředí, které je stále více digitální.