Lenka Dudková (31) působila šest let (2011-2017) v agentuře AMI Communications, kde se věnovala především media relations a mediálnímu poradenství pro klienty z oblasti zdravotnictví. Kromě toho pro ně zajišťovala mediální tréninky. Pracovala například pro farmaceutické společnosti GlaxoSmithKline, Amgen nebo Astellas Pharma, dále pro Českou urologickou společnost ČLS JEP nebo Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze.

Lenka Dudková bude zodpovídat za přípravu materiálů pro média a stane se šéfredaktorkou odborného časopisu Spektrum.

„Podílet se na komunikaci Svazu průmyslu a dopravy České republiky coby největšího zaměstnavatelského svazu v ČR vnímám jako velkou příležitost a výzvu zároveň. Těším se na různorodá témata, pomocí jejichž komunikace chceme přispívat k vytvoření optimálního prostředí pro podnikání u nás,“ uvedla Lenka Dudková.

Vystudovala obor Marketingové komunikace na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Domluví se anglicky a německy. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR přímo zastupuje 136 českých firem, další tisíce pak prostřednictvím 30 oborových svazů a asociací.